Godt sprog 4a: Skriv venligt

Her er 5 små tekstbidder, der er hapset et eller andet sted. Skriv venligt! Skriv dem om, så de er mere venlige, imødekommende og forklarende over for den person, de bliver sendt til – men stadig med respekt for, at du er på arbejde, og at brevet ikke er privat. (Kopiér dem evt. ned i et Word-dokument.) Når du har gjort det, så se kommentarerne og mine ændringsforslag i ”rettebladet”, link nederst på siden.

Hvis du har ”Bedre breve – bedre e-mails”, så er det side 88-92 du skal læse nu.

1

Følgende materialer hjemkaldes, idet udlånsfristen er overskredet. Der gøres opmærksom på bibliotekets udlånsregler.

2

I anledning af De den 01.06.2000 er visiteret til plejehjemmet “Kildevang” skal det herved meddeles, at pensionen for juli måned 2000 ikke udbetales kontant, men anvendes som delvis dækning af opholdet på hjemmet.

3

Vi har endnu ikke modtaget Deres indbetaling. Deres forsikring fortsætter alligevel til og med den 02.11.2003. Hvis betalingen er på vej, så se bort fra dette brev. Ellers benyt det vedhæftede indbetalingskort til betaling af den skyldige præmie.

4

Under henvisning til Deres tidligere korrespondance med Styrelsen, herunder den af Dem fremsendte beskrivelse af sagsforløbet, samt til Deres e-mails af 18. juni og 3. august 2004, kan det oplyses, at sagen er blevet overgivet til besvarelse i Juridisk Afdeling.

5

Såfremt man ikke hører fra Dem inden for den fastsatte frist, vil sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag. Med venlig hilsen …

Videre til kommentarsiden

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 42