12. Mere om rapportskrivning

Skriv bedre rapporter 12

Der er skrevet rigtig meget litteratur om rapportskrivning, både i bogform og på internettet. Her nævner jeg kun nogle få titler; men kig på bibliotekets hylde om emnet eller tjek det ud på bibliotek.dk, så får du mere at se!

Artiklen er den sidste i en serie på 12, der tilsammen udgør et mini-rapportkursus.

Af Per Salling

Bøger om rapportskrivning

Grundbogen om emnet er Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens “Den gode Opgave (Forlaget Samfundslitteratur). Det er den store og bogstaveligt talt altomfattende bog om rapportskrivning, brugt af efterhånden generationer af studerende på alle niveauer Eller måske alle niveauer over gymnasiet). Mange af mine studerende (professionsbachelor-niveau) har været meget glade for den, mens andre har fundet den lidt overvældende. Under alle omstændigheder bør den nok bruges som opslagsbog og ikke læses fra første til sidste side. Nyeste udgave lige nu er 6. udgave fra 2022 – du kan bruge 5. udgave – til nød 4. udgave – men helst ikke ældre.

Meget mindre og i enhver henseende lettere bøger er fx Trine Tofts “Bachelorprojektet – sådan gør du og Informationssøgning til bachelorprojektet. Mindre, lettere og lidt mere strøget mål rent indholdsmæssigt, men måske også mere overskuelige i en presset situation, hvor det bare skal gå stærkt. Her finder du måske ikke alt, hvad du på nogen måde kan tænkes at få brug for – men til gengæld stort set alt det, du i hvert fald ikke kan undvære.

Det er for dumt
at blive kritiseret
for at overtræde
formalia!

En ganske lille sag (30 sider) er Rikke von Müllen og Thomas Harboes “Byggesten i samfundsvidenskabelige opgaver, udgivet af Det samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Her er hele koen kogt ind til en enkelt bouillonterning, og det er gjort af et par rigtig gode studievejledere med lang erfaring. Den kan sagtens bruges af studerende fra andre fag, men den dækker selvfølgelig kun de helt basale ting. “Byggestenene” kan findes digitalt, og det er der ingen grund til ikke at gøre.

Von Müllen og Harboe kan med fordel suppleres af Peter Stray Jørgensens lille pjece “Formalia i opgaver på videregående uddannelser“, hvis den stadig er til at få fat i.

Med hensyn til køb af bøger: Jeg ville personligt aldrig betale penge for en fagbog, der ikke er en obligatorisk pensumbog, uden først at tjekke den grundigt ud på biblioteket. Se dig for! Nogle foretrækker den ene bog, andre har bare mere udbytte af en anden. Og ud over de her nævnte står der vel en reolmeter om emnet på et ethvert ordentligt kommunebibliotek.

Online vejledninger

Mon ikke alle læreanstalter efterhånden har gode studieportaler med hjælp til opgaveskriveri? De er i mange tilfælde tilgængelige for brugere uden for anstalten og kan være gode at finde råd og vejledning i.

Hvis du er under uddannelse:

Det er næsten for banalt at skrive det; men det er under alle omstændigheder nødvendigt at tjekke retningslinjerne for rapportskrivning fra dit eget uddannelsessted og følge dem. Det er for dumt at blive kritiseret for at overtræde formalia, når de er beskrrevet i de interne regler!

Hvis du er i job:

På nettet finder du rapportvejledninger fra stort set alle uddannelser, mange af dem frit tilgængelige for dig, der ikke længere er under uddannelse, men er sluppet ud i den virkelige virkelighed. Mange gymnasier har også vejledninger liggende tilgængeligt, men dem bør du nok undgå – de kan være for basale til at være nyttige for dig.

God skrivelyst!

Her er så hele artikelserien:

.

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2010-2023

Views: 360