Godt sprog 1a: Skriv til modtageren

Her er 5 små tekstbidder, der er hapset et eller andet sted, og som ikke er helt godt sprog. Skriv til modtageren! Skriv dem om, så de er mere modtagerorienterede – lidt tydeligere henvendt til den, der læser dem. (Kopiér dem evt. ned i et Word-dokument.) Når du har gjort det, så se kommentarerne og mine ændringsforslag i ”rettebladet”, link nederst på siden.

Hvis du har ”Bedre breve – bedre e-mails”, så er det side 73-78, du skal læse.

1

Ifølge aftale af g. d. fremsender vi hermed tilbud på levering og montering af Floorman Executive Lux gulvbelægning på gangarealer, trappetrin og trappeafsatser på 1. og 2. etage i kontorejendom beliggende Generatorvej 221, 2730 Herlev.

2

Man bedes venligst parkere på en sådan måde, at adgangen til affaldsbeholderne ikke hindres for renovationsfolkene.

3

I forbindelse med indførelse af det obligatoriske egetbidrag pr. 1. juli 2000, med 1 % stigende de næste 4 år til i alt 5 %, skal vi hermed informere om de muligheder, De har vedrørende indbetaling til Deres pensionsordning.

4

Hermed bekræftelse på modtagelse af Deres brev af 27. januar 1999 omhandlende kritik af en indtruffen leveringsvanskelighed.

5

Det bemærkes specielt, at er der meddelt urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, og har dette medført, at der er betalt mindre i præmie, end der skulle have været betalt, udbetaler selskabet i skadetilfælde kun erstatning i det forhold, hvori den betalte præmie står til den præmie, der skulle have været betalt.

.

Videre til kommentarsiden

.

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 41