De 5 vigtigste bøger om at skrive dansk

Der er skrevet en uhyrlig mængde bøger om at skrive og om det danske sprog . Her er mit bud på de 5 vigtigste bøger om emnet. Nogle af dem er endnu vigtigere end andre, og et par er nærmest uundværlige, hvis du mener det en lille smule alvorligt; men de fleste af disse bør du have.

Af Per Salling

Jeg forudsætter, at du ikke er sprogforsker (eller studerende) – så er udvalget et andet, og du kan nok heller ikke nøjes med 5 på reolen. Men som normalt interesseret sprogbruger har du (mindst) brug for dem her. Og de er sjovt nok forholdsvis billige alle sammen.

De 5 vigtigste bøger

1. Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen og RO+

”Loven og profeterne”, simpelthen. I en diskussion om retstavning er det altid ”den grønne”, der har ret. Den vigtigste af de vigtigste bøger.

“3. udgave af Retskrivningsordbogen er den første der udsendes efter at lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning og lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn trådte i kraft 1.8.1997. I begge love fastslås det at dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentligøres i den officielle danske retskrivningsordbog, som redigeres og udgives af Sprognævnet.”

Og hver ny udgave udløser spontan forargelse over, at nu må vi / må vi ikke mere skrive ”majonæse” i stedet for mayonnaise osv.

Nyeste udgave er (endnu) 4. udgave fra 2012. Den kan fås som bog med alle retskrivningsreglerne, og den kan fås gratis, årligt opdateret, søgbar og med alle retskrivningsreglerne her: RO+ . Den er fiks, for den giver mulighed for at søge på andet end første bogstav: Endelser, bestemte bogstavkombinationer osv. Og retskrivningsreglerne er der som sagt også. Log på første gang, mens du er online – derefter ligger den på din pc.

NB! Retskrivningsordbogen fortæller meget langtfra hele sandheden; for dansk rummer mange flere ord end dem, du kan finde her, fx sammensætninger og fagudtryk. Retskrivningsordbogen har ca. 64.000 opslagsord plus ca. 10.000 eksempler på sammensatte ord og Den Danske Ordbog (den store 6-binds ordbog) har ca. 125.000 opslagsord. Ordbogsredaktør Kjeld Kristensen skriver: Man må (…) definere det danske sprogs totale ordforråd som summen af alle de forskellige ord der findes etableret hos alle tænkelige grupper af danskere. Han anslår, at sproget formodentlig rummer over en million ord, selv når vi ikke medregner alle mulige ad hoc-skabte sammensætninger.

Men Retskrivningsordbogen har altså de 74.000 mest brugte, og det kan du jo altid begynde med…

Alinea/Dansk Sprognævn, 4. udgave 2012, 1056 s., 150 kr. (Men RO+ er altså gratis.)

2. Galberg Jacobsen og Stray Jørgensen: Håndbog i Nudansk

Præsentation er forhåbentlig unødvendig – Politikens Håndbog i Nudansk er ikke bare en af de vigtigste bøger om at skrive dansk, denen af de meget få bøger, der i ordets bogstaveligste forstand er sin vægt værd i guld. Der findes næppe det aspekt af praktisk kommunikation, der ikke bliver behandlet udførligt, og en meget stor del af det danske sprogs tvivlstilfælde og faldgruber bliver også afdækket.

Her er fx artiklerne under ’k’: Klager, Kolon, Komma, Kommunikation, Komparation (gradbøjning), Konjunktioner (bindeord), Korrekturtegn, Korrespondance.

Artiklerne er præcise og velskrevne og godt illustreret med eksempler, og de indledes altid med en boks ”Kort og godt om…”, hvor hovedbudskabet resumeres ganske kort. Det er praktisk, hvis du ikke lige har tid til at læse 3 sider om præsens participium (nutids tillægsform), men bare lige skal have frisket op, hvordan sådan én ser ud, og hvordan den bruges.

Kort og godt om præsens participium
Præsens participium (nutids tillægsform) er den bøjning af et verbum (udsagnsord) der ender på -ende, fx ankommende. Den kan i nogle tilfælde være svær at skelne fra præterium participium (datids tillægsmåde) når denne form ender på -ne, fx ankomne. Præsens og præteritum participium har hver sin betydning. Præsens participium betegner noget der sker eller er ved at ske. Præteritum participium betegner noget som er sket: Indløbende nyheder er nyheder der indløber eller er ved at indløbe, mens indløbne nyheder er nyheder der er indløbet. Brug hellere grundlæggende end grundliggende. Men vær klar over at grundliggende også er korrekt. Brug hellere få foræret end få forærende (der dog også er korrekt).

Vil du vide hvorfor? Så læs hele artiklen.

Kort sagt: Køb den! Som skriverkarl m/k kan du simpelthen ikke leve uden.

Forlaget Ordbogen A/S, 6. udgave 2013, 696 sider, 330 kr.

3. Galberg Jacobsen og Skyum-Nielsen: Dansk sprog – en grundbog

Ifølge forordet er ”Dansk sprogment som ”en almen introduktion i dansk sprog på akademisk niveau” til brug på handelshøjskoler, seminarier og universiteter; men det skal man ikke lade sig forskrække af. Bogen er usædvanlig velskrevet og meget let tilgængelig, og selv om niveauet måske er ”akademisk” (det vil i denne sammenhæng sige 4.g), så er sproget det bestemt ikke.

Bogens hovedsigte er den teori, der umiddelbart kan bruges i den praktiske sprogfærdighed. Den begynder med en god gennemgang af ”de 10 bud” for skriftlig fremstilling (Skriv godt, skriv personligt, skriv forståeligt, skriv konkret osv.) – godt forklaret og med mange gode eksempler. Et par korte afsnit om sprogbrugsanalyse og sprognormer (fx dialekter, generations- og fagsprog) giver lige akkurat en introduktion til emnerne. Gennemgangen af sætningsled og sætningsskema er glimrende – den bedste og letteste indføring i sætningskonstruktion på ”akademisk” niveau, jeg nogensinde har set. Så er der et par gode afsnit om juridisk sprogbrug (dvs. kancellistil), taleteknik, referater og ”sproglig koncentration” (ordsprog, slogans, klicheer, mottoer osv.) – og en meget lang kommenteret litteraturliste efter hvert afsnit.

“Feltanalysen – som analysen ved hjælp af sætningsskemaet ofte kaldes – er kun et hjørne af den danske grammatik. Men den er et vigtigt hjørne som det kan være nyttigt at have et nærmere kendskab til. Feltanalysen er et velegnet og præcist redskab når man skal beskrive sin egen og andres sprogbrug. Ved hjælp af sætningsskemaet kan man fx få overblik over nogle af de karakteristiske forskelle mellem officielt skriftsprog og mere uhøjtideligt og talesprogspræget sprog. Det er i høj grad feltanalysens anvendelighed som redskab i stilistisk analyse der gør at det kan betale sig at lære at analysere sætninger ved hjælp af sætningsskemaet. Det er også grunden til at stilistiske forhold i videst muligt omfang er inddraget i den grammatiske gennemgang.”

”Dansk sprog” har en sjovt usammenhængende struktur, som om den er groet frem af et undervisningsmateriale; og det er den også: “Så skal de have lidt om dét og lidt om dét – og det dér skal vi lidt grundigere ind på – og vi begynder med noget, der interesserer alle, og slutter med noget morsomt.”

Men det virker! Og det gør bogen til det helt rigtige valg for den, der er interesseret i sproget og gerne vil læse lidt mere solidt stof om det uden at blive ”akademisk” i hovedet af den grund.

Gyldendal (Schønberg) 2007, 310 sider, 270 kr.

4. Nudansk Ordbog med etymologi

Nudansk Ordbog har ikke helt samme vægt som Retskrivningsordbogen, fordi den ikke er ”loven og profeterne”, og fordi dens retskrivnings- og grammatikregler er (for) kortfattede og utilstrækkelige. Til gengæld er den meget større. Den har over 100.000 opslagsord, og den fortæller om ordenes betydning, udtale, brug, sammensætninger og oprindelse. Mange eksempler! Den vil du også have glæde af at have.

Der følger en cd-rom med, når du køber den, så du får den både på reolen og på skærmen. Det trækker ikke ned.

Ordbogen A/S, 4. udgave 2010, 1728 sider (2 bind), 475 kr. (Du kan måske finde den brugt billigere, men ikke ældre end 17. udgave 1999, og så får du ikke etymologien med. Og om den gamle CD virker…).

5. Susanne Staun: Fuck(,) en lækker røv! – Basisgarderobe til den nøgne sprogbruger

Hvis du ikke orker Galberg og Skyum og bare skal have det absolutte minimum for at overleve, så er her bogen for dig, der er spejlblank på grammatik og tegnsætning og i øvrigt er fløjtende ligeglad – eller ville være det, hvis det ikke lige var fordi du ku tænke dig avancere fra jobbet som sæsonarbejder i Fælledparken (ham der sætter talerstolen op til 1. maj). Som damen selv skriver:

Værsgo. Nu har jeg forenklet grammatik og tegnsætning med MAX-pedalen i bund og forsøgt at gøre sproget tilgængeligt for selv den splitternnøgne sprogspasser. Er det dig – I så fald er du gået rigtigt. (…) Jeg ved at de sure gamle sprogrøgtere vil sende mig uden for døren. Med deres æggeånde og skingre stemmer vil de tordne, at jeg “glemte” dit og dat og ikke kan tillade mig at forenkle dette prægtige felt på denne abefacon. Gu kan jeg så. Alle kneb gælder. Og bogen er ikke til dem – så pil af, pedanter.

Ja, jeg sir ikke noed. Damen lever af at skrive (krimier, altså), og på fotos ser hun almindeligt velnæret ud, så hun må vel kunne tjene til føden ved det. I hvert fald: Her er bogen til dig, der ikke hørte efter i skolen og ikke orker Galberg og Skyum (se nr. 3), og som kan leve med en seriøst überkæk stil. 100 siders gode råd koncentreret om de fejl, de allerfleste af os begår. Så det -.

En anmelder skriver på Saxo: “Indholdsløs, smagløs og fyldt med unødvendig grafik.” Lige noget for dig!

Gyldendal, 1. udgave 2015, 111 sider, 170 kr.

.

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2005-2023

Views: 466