Præsentation af “Ud på Lyngen!”

Jeg kan allerede høre det: Det hedder da ”op på Lyngen”! Vist så – hvis man er landligger. Men jeg er altså inde fra Vig, og dér siger man ”ud på Lyngen!” Derfor.

Ud på Lyngen!
Ud på Lyngen!

Historien begyndte som noget helt andet, nemlig som et jubilæums­portræt af Grundejerforeningen Vig Strandkoloni til foreningens nybagte hjemme­side. Det ville den ikke finde sig i, historien. Den rev i tøjlerne og gjorde mig indig­neret opmærksom på, at den overhovedet ikke kunne fortælles uden at komme ind på ”Aktieselskabet Vig Strandkoloni”. Hvad var det? Og hvorfor hedder området overhovedet Vig Lyng, og hvorfra og hvortil går det – og hvorfor dét? Og hvad så med de andre veje på Vig Lyng, Mogens Heerings­vej, Vej 13 og Vej 14 – hvor kom de fra? Og hvor­dan så her ud før, og hvem gjorde noget ved det? Og hvor gik vi hen, når vi gik ud, og hvad skete der så bagefter? Og hvad gør vi så nu? Og så videre.

Kort sagt, historien ville fortælles ordentligt; og det skulle jeg gøre.

Det gjorde jeg så efter bedste evne, og resultatet ligger her. Nogle vil finde noget af ind­hol­det kedeligt – værsgo’, spring det bare over. Andre vil synes, at det er for tyndt, for hvorfor har jeg ikke fortalt om… Men kunsten at kede består jo netop i at tage det hele med, ikke mindst det alt for private. Og andre igen vil sikkert blive irriterede over den manglende balance mellem beskrivel­sen af de fire veje, for Ericavej – altså Vig Strandkoloni – fylder godt nok meget. Det er en ren til­ståelsessag: Ja, sådan er det, og forklarin­gen har jeg givet ovenfor. Dér begyndte jeg, og dér er der mest stof. Men Lyngen er jo alligevel vo­res allesammens, og me­get – det meste – af det historiske stof er vores alle­sammens historie.

Før og efter og ind imellem kommer der så lidt om forhistorien, om natu­ren før og nu, om menneskene på Lyngen og om de nærmeste omgivelser.

Under alle omstændigheder: Her er den altså, historien som den fortælles af dem, der ved, og som den kan bygges på kilderne. Kil­derne selv er lagt pænt på plads igen – se kildefortegnelsen – så jeg fratager ikke eventuelle skel­kværulanter og servitutkrakilere pligten til og fornøjelsen ved selv at dykke ned i støvede arkiver og mugne tingbøger. God fornø­jelse!

Og så håber jeg, at alle I på Hønsinge Lyng, Jyderup Lyng og alle de andre lynge og i alle de andre sommerhusområder – og alle vores sommergæster – får lyst til at læse med, blive in­spireret af “Ud på Lyngen!” og selv begynde at grave i jeres områders fortid. Der er men­ne­sker indblandet overalt, så der er masser af historier at fortælle.

Sådan begynder bogen “Ud på Lyngen!” om Vig Lyng – en lille bid af det store sommerhusområde langs Odsherreds vestkyst – langs Sejerøbugten. Følg med i historien helt tilbage fra områdets geologiske tilblivelse over udskiftningen i 1700-tallet over forsøgene på opdyrkning, de første landliggeres møde med de forarmede fiskere og husmænd, Korevlens tilblivelse, masse-sommerhusturismens ankomst efter vedtagelsen af ferieloven, sommerhusbyggeri efter den forhåndenværende sporvogns princip, forholdet til myndighederne og op til nutidens overvejelser om bæredygtighed.

De fire sommerhusveje på Vig Lyng er på godt og ondt (men mest godt!) et spejlbillede af hele den danske sommerhusbevægelses tilbliven og dens forskellighed; og langt de fleste sommerhusejere og grundejerforeninger vil på den ene eller den anden måde kunne spejle sig i “Ud på Lyngen!” – og måske også finde inspiration til at gå i gang med at skrive deres egen historie.

Læs mere om “Ud på Lyngen!”

NB: “Ud på Lyngen!” fås også som e-bog i epub-format.

Views: 704