Skriv godt 6a: Skriv mundtligt og klart

Her er 5 små tekstbidder, der er hapset et eller andet sted. Skriv mundtligt – skriv dem om, så de bliver en smule mere talesprogsagtige – lidt lidt i retning af, hvordan du ville formulere det, hvis du talte med modtageren i telefonen. (Kopiér dem evt. ned i et Word-dokument.) Når du har gjort det, så se kommentarerne og mine ændringsforslag i ”rettebladet”, link nederst på siden.

Hvis du har ”Bedre breve – bedre e-mails”, så er det side 95-100 du skal læse.

1

Kancellistil defineres i nærværende publikation som den især i offentlige skrivelser anvendte, af upersonlige faste formler sammensatte, i lange sætningsperioder og mange indskud indviklede, med henblik på nøjagtighed snarere end på tekstens klarhed affattede stil.

2

Resultatet for Fakta kæden har været helt uacceptabelt i september måned. Det skyldes ikke tidligere rapporterede ekstraordinære svindomkostninger fra tidligere måneder.

3

Da De har meddelt os, at ovennævnte ihændehaverbevis er bortkommet, beder vi Dem udfylde og underskrive vedlagte mortifikationsbegæring og indsende den til os.

4

I hvert fald under disse omstændigheder finder nævnet, at klageren ikke ved at indgå en tidsbegrænset ansættelsesaftale i tilslutning til det tidligere ansættelsesforhold samme sted ved ansættelsens endelige ophør har bragt sig i en arbejdsløshedssituation, der ikke er ufrivillig.

5

I anledning af forhøjelse af Deres pensionsforsikring vil det – forinden vi tager stilling til antagelsen – være nødvendigt, på grund af risikostigning på mere end 25 %, at De returnerer vedlagte erklæring i udfyldt og underskrevet stand.

Videre til kommentarsiden

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 33