Godt sprog 3a: Skriv aktivt

Her er 5 små tekstbidder, der er hapset et eller andet sted. Skriv aktivt! Skriv dem om, så de er mere aktive i tonefaldet – lidt mindre passive og med mere vægt på, hvem der gør hvad. (Kopiér dem evt. ned i et Word-dokument.) Når du har gjort det, så se kommentarerne og mine ændringsforslag i ”rettebladet”, link nederst på siden.

Hvis du har ”Bedre breve – bedre e-mails”, så er det side 84-88 du skal læse.

1

Kundeaftalen returneres i underskrevet stand til Superkredit i vedlagte portofri kuvert inden 14 dage (se datoen på følgebrevet). Som tak for hjælpen deltager alle modtagne kundeaftaler i lodtrækningen nytårsaften om 50.000 kr. + 10 x 5.000 kr.

2

Til forståelse af omfanget af det ansøgte vedlægges tegninger. Videre oplyses at det ved byggelovens § 8 bl.a. er fastsat, at sommerhusbebyggelse skal holdes i mindst 5 m afstand fra naboskel.

3

Erstatningsopgørelse vedrørende Sony CDX-C 5000 Radio/cd samt 1 stk. cd er vedlagt til underskrivelse og returnering i medsendte frigjorte svarkuvert.

4

Anmodning om befordringsgodtgørelse bedes fremsat straks efter ankomst til sygehuset.

5

Meddelelse af fristforlængelse for indsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb vil kun kunne ske med Boligstyrelsens godkendelse.

Videre til kommentarsiden

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2023

Views: 40