Citater om at skrive

– plus et par citater om at læse

(Citaterne om ytringsfrihed er flyttet til en samling for sig selv – lige her!)

Mange har ment noget om at skrive eller ytre sig på anden måde – eller måske af en eller anden grund afstå fra at gøre det – og en hel del af dem har skrevet deres mening ned. Her er et par hundrede citater om at skrive. Nogle er velkendte fra gængse citatsamlinger, andre er min egen høst. Hvis det er lykkedes mig at verificere et citat, kan du se det ved at køre musen over forfatternavnet under det. God fornøjelse!

“Sagde han virkelig det?”

Citatjagt er morsomt! Men fænomenet kan i betænkelig grad nærme sig det, der i straffelovens § 277 hedder “ulovlig omgang med hittegods”, når citatsamlinger lystigt citerer hinanden uden på nogen måde at interessere sig for kilde og sammenhæng. (Se Citater og citatteknik.) Derfor har jeg indledt min helt private “citatjagt”, nemlig jagten på kilden. Sagde eller skrev Winston Churchill eller Tut-ank-Amon virkelig det-og-det? Hvor? Hvornår? Tit bliver et citat bedre af at blive set i konteksten, men af og til viser det sig at være revet ud af en sammenhæng, hvor det faktisk betød noget helt andet.

Så hen ad vejen vil jeg (forhåbentlig) verificere alle citaterne om at skrive her – først og fremmest dem af egen høst, men helst også dem, jeg har hentet fra diverse citatsamlinger eller citeret på anden hånd. Kør musen hen over forfatternavnet for at se citatets sammenhæng!

Hvis du kender kilden til et eller flere af de citater, der ikke er verificeret, må du meget gerne give mig et praj.

NB: Citater om ytringsfrihed m.m. er flyttet til en separat liste.

Opdateret 19. september 2023


Jeg er vild med deadlines. Jeg elsker den susende lyd når de stryger forbi.
Douglas Adams

Chaos often breeds life, when order breeds habit.
Henry Brooks Adams

Jeg blev i løbet af min specialeskrivning vældig frustreret over den akademiske form og særlig over, at det akademiske sprog ikke selv påvirkes af de erfaringer, der bliver gjort.
Sofie Isager Ahl

Umiddelbart er det at skrive et spørgsmål om at lade en pen glide hen over et stykke papir eller at lade fingrene bevæge sig hen over computerens tastatur. Men de fleste mennesker ved, at skrivning er meget mere end det. Det er præstation, det er blokering, det er himmelsk fryd, det er pligt og det kan være kontakt med dybe uransagelige følelser af skyld, skam og lyst.
Tine Andersen

Men de, som undrer sig over, at også jeg kunne finde på at skrive sådan en bog, efter at der har været så mange andre historieskrivere, de bør først læse alle de andres skrifter og derefter min bog, og først derefter kan de få lov til at undre sig.
Flavius Arrianus

Det siges at det skulle være lettere at skrive, hvis man har noget på hjerte.
Sholem Asch

A word after a word after a word is power.
Margaret Atwood

En professionel skribent er en amatør, som ikke gav op.
Richard Bach

Fail. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett

Det tog mig femten år at opdage, at jeg ikke havde noget forfattertalent, men da var det for sent at holde op, for jeg var allerede berømt. Robert Benchley

Kunsten at kede består i at tage det hele med.
Hans Bendix

Træghed, inkompetence, status, magt, omkostninger og risiko er et formidabelt sæt motiver for at opretholde og gemme sig bag lovsprog. Deres modstandskraft bør ikke undervurderes. Det skal dog bemærkes, at disse motivationer mangler enhver intellektuelt eller socialt acceptabel begrundelse; de bygger på ren egeninteresse.
Robert W. Benson

Begrænsninger er altid udvidende.
Christoffer Berdal

First, have something to say. Second, say it. Third, stop when you have said it. Fourth, give it a good title.
John Shaw Billings

We write both to express ourselves and to be heard by others, but first we have to learn how to tolerate ourselves as we work at our writing.
Joan Bolker

You must stay drunk on writing so reality cannot destroy you.
Ray Bradbury

Writing, for me, is akin to breathing. It is not something I plan or schedule; it’s something I just *do*. All the stories selected in this book seized on me at the strangest hour, compelling me to head for my typewriter and put them down on paper before they went away.
Ray Bradbury

Hvis man ikke kan forklare, hvad man laver og hvorfor man laver det, til en hvilken som helst intelligent lægmand, så er det ensbetydende med, at man ikke har forstået det selv.
Allan Bromley

Prøv engang at følge Deres frasers vandring skridt for skridt indtil det punkt, hvor de bliver legemliggjort. – Se Dem omkring, det hele har De sagt; det er en mimisk oversættelse af Deres floskler!
Georg Büchner

Nej.
Morten Bødskov

Denne bog har indtil nu sørget for at holde muligheden åben for at den Læser der læser kan identificere sig med den Læser der bliver læst.
Italo Calvino

De fleste venter på at musen kommer forbi af sig selv. Det er totalt upålideligt. Jeg er nødt til at forfølge musen ved at lade som om jeg arbejder.
Nick Cave

Jeg skriver meget, og meget tit får jeg skrevet et par linjer der er særligt åbenbarende på en eller anden måde. Og så kommer der et par linjer til, og et par til, og hen ad vejen tager sangen over, og så er der pludselig ikke længere nogen måde at lave det om på.
Nick Cave

“Inspiration” er et ord, der bliver brugt af dem der ikke rigtig får lavet noget. Jeg går ind på mit kontor hver dag og arbejder. Om jeg føler mig inspireret eller ej, det er ikke relevant.
Nick Cave

The following statement is true. The precedent statement was false.
George Carlin

Begynd med begyndelsen og fortsæt, til du når slutningen. Dér standser du.
Lewis Carroll

“Når jeg bruger et ord”, sagde Klumpe-Dumpe i en temmelig fortrydelig tone, “så betyder det lige netop det jeg vælger at det skal betyde. Hverken mere eller mindre.” “Spørgsmålet er”, sagde Alice, “om du kan få ord til at betyde så mange forskellige ting.” “Spørgsmålet er”, sagde Klumpe-Dumpe, “hvem der skal bestemme. Det er det hele.”
Lewis Carroll

To simple regler. A) Du behøver ikke at skrive. B) Du kan ikke foretage dig noget andet. Resten kommer af sig selv.
Raymond Chandler

En god roman fortæller os sandheden om dens hovedperson. En dårlig roman fortæller os sandheden om dens forfatter.
G.K. Chesterton

På hele jorden er der ikke sådan noget som et uinteressant emne; det eneste, der kan findes, er en uinteresseret person.
G.K. Chesterton

Books aren’t written — they’re rewritten. It is one of the hardest things to accept, especially after the seventh rewrite hasn’t quite done it.
Michael Crichton

VæmFaen sir jar sga sgrivve sårm a én æler anen sgide AKADEMIGGER komanderer mar tse – ? Jarsguda 60 nu, garmel, arbsløs år neslit. Nu gør jar ÅBRØR. Nu sgrivver jar ænli prasis sårm jar vel … Jarsgasgudaegge rate mar æfder nongen. Gør sguda sårm de paser mar.
Gustav Christiansen (alias Trøgger-Gåstar)

Fårlk sårm års
sgriver egge
følsårme degte
vorfaen sguvi ha de fra?
Gustav Christiansen (alias Trøgger-Gåstar)

jar
anerkæner
kon én énsde kriterjum
får de dænsge språ
de brusværdien
ka lortet brues tse nåed
tse komnigasjon
frexembel
årse når de rajner år blæser fra øst
vinsdyrke 7 – ?
Gustav Christiansen (alias Trøgger-Gåstar)

Den store samtalen må bevares. Det gjør vi best ved å bygge ned skiller mellom folk og ved å bevare respekten for dagliglivets små ord.
Nils Christie

Å forme ord eller tegn, sende dem fra seg, – og så kanskje få svar tilbake som sier noe mer, det er storslagen virksomhed.”
Nils Christie

Handling er språk. Ord er specialtilfelle av handling.
Nils Christie

Den første forudsætning for at kunne skrive er at ville. Den anden er at lære.
Nils Christie

Broadly speaking, short words are best, and the old words, when short, are best of all.
Winston Churchill

History will be kind to me for I intend to write it.
Winston Churchill

The length of this document defends it well against the risk of its being read.
Winston Churchill

Kun konger, redaktører og folk med bændelorm har ret til at bruge det redaktionelle ”vi”.
Roscoe Conklin (fejlagtigt tilskrevet Mark Twain)

The beautiful part of writing is that you don’t have to get it right the first time, unlike, say, a brain surgeon.
Robert Cormier

Enhver idiot kan få en god idé. Dét, det i længden drejer sig om, det er, hvor mange timer man har tænkt sig at sidde krummet sammen, svedende over sit skrivebord.
Robert Crumb (cit. Dan Turèll)

Editing/rewriting: The process whereby one organizes and improves something one has already written so that someone else can understand it.
Patricia Cumming

Jeg har fundet det at have en stil meget begrænsende. Al improvisation og komposition (som er frossen improvisation) bruger og genbruger et vist antal klichéer. I et forsøg på at undgå at være “klichéagtig” har jeg undgået at blive defineret af en stil. For til sidst begynder alle komponister og forfattere at gentage sig selv.
Matthew de Lacey Davidson

Det store problem med den sproglige udvikling, vi ser i øjeblikket, er i virkeligheden, at den vanskeliggør samværet mellem mennesker. Ved at bruge ord, som man kun kender betydningen af, hvis man selv kommer fra den samme verden, lukker sproggruppen sig om sig selv og trækker på den måde nogle grænser i samfundet, som er inderligt unødvendige. De tjener intet andet formål end at vise, at visse mennesker føler sig bedst tilpas, hvis de tror, de er lidt mere end andre.
Ole Davidsen

Writing is like jazz. It can be learned, but it can’t be taught.
Paul Desmond

Prisen for klarhed er selvfølgelig, at jo klarere sproget er i et dokument, jo mere åbenlyse bliver de substantielle svagheder. For de dovne og sløve kan den pris blive for høj.
Reed Dickerson

Hvis du har brug for at tage et år fri for at skrive en bog, er du nødt til at tage det år; ellers vil året tage dig i håret og slæbe dig afsted mod din grav. (…) Du er nødt til at tage dit valg. Du kan gøre rent i dit hus, og når Sankt Peter spørger dig, hvad du har brugt dit liv til, kan du sige: Jeg gjorde rent i mit hus, jeg bagte boller …
Annie Dillard

PowerPoint doesn’t make you dumb. But it very quickly exposes the dumbness that is already there.
James Drogan

Å velge ett perspektiv kan synliggjøre noe, men samtidig skjule noe annet. Å velge et perspektiv og holde ensidig fast ved dette, kan lett innebære å gjøre seg blind for andre aspekter ved kommunikasjon enn de akkurat dette perspektivet synliggjør. Å gjøre seg kjent med flere perspektiver er å åpne muligheten for å veksle mellom disse og anlegge det eller de perspektivene som best kan belyse den situasjonen man står ovenfor.
Hilde og Tom Eide

Hvis du ikke kan forklare det enkelt, har du ikke forstået det godt nok.
Albert Einstein

Hvis man ikke kan finde det, er det der ikke.
Bryan Eisenberg

How long should copy be? There’s an old advertising expression from the ’50s that is hardly politically correct but certainly makes the point. Copy should be as long as a women’s skirt: long enough to cover the essentials but short enough to keep it interesting.
Bryan Eisenberg

Jeg skriver aldrig ud fra et program eller fordi jeg har et budskab, jeg vil have ud. At skrive er for mig at undersøge og komme det, jeg vil vide, så nær som muligt. Og naturligvis give det videre, hvis det lykkes mig at finde ud af det, jeg undrer mig over.
Kerstin Ekman

Any passage that is not clear enough to be understood through listening is not really clear enough, even if it can be understood off the page.
Peter Elbow

We love presentations. What else changes the world in such quantifiable terms? You get up, you present, and people either do what you want or they don’t. It’s electrifying!
Ethos3

Ord. Med dem kan man sætte ting sammen og skille dem ad igen som det passer en.
Elena Ferrante

Jeg har ofte grint af anmeldere, der siger, at jeg har en let pen. Det kan da godt være – men at have en let pen er frygteligt svært. Det er betydeligt lettere at skrive som en litteraturforsker: lange, indviklede sætninger, symbolladet, fortænkt.
Peter H. Fogtdal

I øvrigt følger det af god forvaltningsskik at man ikke blot skal skrive høfligt og korrekt til borgerne, men at det også er forvaltningens pligt at bestræbe sig på at skrive i et enkelt og forståeligt sprog, så vidt muligt tilpasset adressatens forudsætninger.
Folketingets Ombudsmand

Imagine “War & Peace” as a pamphlet. Would that make it more powerful? Some subjects just demand ‘long,’ others demand ‘short’.
John Ford

Vor tids store vækkelse handler i praksis ikke først og fremmest om at skabe frihed for de udvalgte grupper […]. Nej, det handler mere end noget andet om at begrænse nogle andre. Eksempelvis ved at tvinge små mindretals særlige sproglige normer, omgangsformer og tankemønstre ned over de mange. Sproglig akrobatik og selvcensur er nu mainstream.
Lone Frank

I have this heartfelt theory that people hate ads. Ads interrupt TV programs and bulk out newspapers and mags and are generally a waste of perfectly good trees. So I try to avoid writing “ads.” Or at least I try to make my stuff look different, so that it doesn’t scream off the page, “Hi! I’m an ad! Ignore me!”
Neil French

Man kan ikke forlange, at nogen skal forstå eller blot nogenlunde tålmodigt høre på en samtale, hvor der benyttes andre ord end dem, der er fælles for alle danske.
Emma Gad

Der er ingen økonomiske love, der ikke kan formuleres i klart sprog.
John Kenneth Galbraith

Der er dage, hvor resultatet af mit skrivearbejde er så elendigt, at jeg må skrive det om ikke mindre end fem gange. På den anden side er der også de dage, hvor jeg virkelig er inspireret, og hvor jeg kan nøjes med at revidere teksterne fire gange.
John Kenneth Galbraith

Mens du skriver, lærer du hvordan. Du kan have tillid til, at du efterhånden erhverver den teknik og dygtighed, du behøver.
Natalie Goldberg

Vi lærer ved at skrive. Så enkelt er det. Vi lærer ikke ved at gå uden for os selv til autoriteter, som vi tror ved noget om det.
Natalie Goldberg

Det frygtelige ved skolen er, at den tager børn, som fra naturens hånd er digtere og historieskrivere, og får dem til at læse litteratur for så at skulle træde tilbage fra den og tale ‘om’ den.
Natalie Goldberg

If you want to write, you have to just shut up, pick up a pen, and do it. I’m sorry there are no true excuses. Shut up and write.
Natalie Goldberg

Do you edit WHILE you write? This is like trying to wash the dishes while you’re still eating dinner!
Daphne Gray-Grant

It’s a fatal mistake to think that being right is more important than being understood.
Daphne Gray-Grant

Writing does not depend on talent. (Read that again. Maybe say it out loud.) It depends on hard work and determination.
Daphne Gray-Grant

The main difficulty with writing is that no one ever taught you how to do it. At school – whether high school or college – it was sink or swim. You cranked your essays, hating every steps along the way. Sure, teachers graded your work, putting little red marks all over it to correct spelling and grammar mistakes. But did they ever tell you how to write? Not likely.
Daphne Gray-Grant

Der er i Særdeleshed den Vanskelighed ved Citater, fundne paa Internettet, fra mine Prædikener og historiske Skrifter, at de ofte ere aldeles forfalskede og corrupte.
N.F.S.Grundtvig

The writer cannot do it alone. The unread story is not a story; it is little black marks on wood pulp. The reader, reading it, makes it live: a live thing, a story.
Ursula Le Guin

Journalister skal skynde sig ad helvede til med at fortælle ingenting. Om og om igen. Deres præstation er selve det at udkomme, rubbe neglene, at nå frem, at åbne munden og fatte pennen, at stå på stedet. Og så kommer unøjagtighederne, så kommer sproget til kort, så kommer overspringsformidlingen, og man sidder derhjemme foran skærmen med et tomt blik og en mærkelig fornemmelse af, at man ikke er gået glip af noget.
Jens Gaardbo

Selv for en fysiker vil beskrivelsen i klart sprog være et kriterium for den grad af forståelse, der er nået.
Werner Heisenberg

Det er ingen kunst at koge en suppe, når man har overflod af kød, urter og rødder. Men at koge suppe på en pølsepind, det kræver en snedig kok!
Ludvig Holberg

Man kan ikke underkende et skrift, hvor emnet er behandlet grundigt i en naturlig og simpel stil. De sprogligt mest pyntede skrifter er ikke de solideste. Der er middelmådige skribenter, der betjener sig af sproglig pynt for at give stoffet en vægt, det ikke har, ligesom uduelige mennesker klæder sig ud for at se ud af mere, end de er.
Ludvig Holberg

Det er ikke ved ligegyldige skriverier, man skaffer sig uvenner – det er ved gode. Og derfor er skarp kritik og forfølgelse ofte et udtryk for en bogs kvaliteter.
Ludvig Holberg

Jeg har ofte anbefalet frihed til at skrive og anset de offentlige censorer som bånd og lænker for den lærde verden. Jeg har kun frarådet skrivefrihed for dem, der endnu ikke har nået en moden alder. Jeg siger som David: Lad dem blive i Jeriko, til de har fået skæg.
Ludvig Holberg

Nogle kan få sagt det samme på et par linjer, som andre bruger flere sider på – fuldstændig som en times god søvn kan give lige så meget hvile som fire timers urolig slummer.
Ludvig Holberg

Når en forfatter tilpasser sin stil til samtidens smag, kan man ikke beskylde ham for at ødelægge sproget. Så skal man jo først vurdere, om den ene tid har en bedre “smag” end den anden.
Ludvig Holberg

Da brevet repræsenterer den skrivendes personlighed, må han også finde sig i at bedømmes derefter.
H.P.Holst

I do not choose the right word. I get rid of the wrong one.
A.E. Housman

Det almindelige juridiske sprog er ikke et resultat af nødvendighed, præcedens, konvention eller økonomi, men af dovenskab, forvirring, hastværk, fejhed, uvidenhed, forsømmelse og kulturel fattigdom.
Lynn N. Hughes

Der er dage, hvor ord bliver for små. Hvor ens øjne er større end ens mund. Hvor lyden af fly over hovedet, synet af skyer, der stiger til himmels som en sort kegle, og lugten … lugten af brand, af det øjeblik, hvor et bål er allermest fortærende, synes næsten for overvældende til at formidle. For betvingende. Men ord er, hvad vi arbejder med, og ord må nu gøre arbejdet.
Poul Høi

Jeg betragter det litterære eksperiment som en varig tilstand.
Per Højholt

Half my life is an act of revision.
John Irving

I Danmark er tavshed ikke en hæmsko, men et bevidst valg. Størstedelen af befolkningen har afgivet et frivilligt tavshedsløfte og har det fint med at leve op til det løfte.
Carsten Jensen

Det, som er skrevet uden besvær, læses som regel uden fornøjelse.
Samuel Johnson

Ved den sproglige udformning af love og andre retsforskrifter må man have for øje, at enhver, som teksten henvender sig til, let skal kunne læse og forstå den. Formen skal være enkel og præcis og sætningerne korte og klare.
Justitsministeriet

De sure gamle mænd brokker sig over, at de unge siger bedte i datid af at bede. Vore dages sure gamle mænd gør sig imidlertid ikke klart, at tidligere tiders sure gamle mænd var lige så fornærmede over, at de unge sagde gravede og ikke grov. Vore dages sure gamle mænd er forrige generations trusler mod kulturen og nationens overleven.
Jens Normann Jørgensen

Hvad angår religiøse grupper og respekt for religion, behøver man ikke at tage nogen form for hensyn. En, der føler sig krænket i sine religiøse overbevisninger på grund af en bog, kan jo bare lade være med at læse bogen.
Daniel Kehlmann

The purpose of language is to be understood.
Garrison Keillor

Who are you, my readers? Singular really. For you can only read this on your own, one person and a book, I can only address one of you at a time, only one of you at a time can let me in.
Thomas E. Kennedy

Just slap anything on when you see a blank page staring at you like some imbecile. You don’t know how paralyzing that is, that stare of a blank page which says to the writer you can’t do a thing. The page has an idiotic stare and mesmerizes the writers so much, that they turn into idiots themselves. Many writers are afraid in front of the blank page, but the blank page is afraid of the real, passionate writer who dares and who has broken the spell of “you can’t” once and for all.
Vincent van Gogh / Thomas E. Kennedy

Der er intet, der i den Grad fordærver Haanden og Hjertet som Staalpennen. Hvorledes vil vel et Kjærlighedsbrev blive, der skal skrives med Staal?
Søren Kierkegaard

Hvis du ikke har tid til at læse, så har du heller ikke tiden – eller værktøjet – til at skrive. Så enkelt er det.
Stephen King

When it comes to the reading part of it, there’s a magic moment, a really magic moment — if you read enough, it will always come to you if you want to be a writer — where you put down some book and say, ‘This really SUCKS. I could do better than THIS. And this got PUBLISHED.’
Stephen King

Man kan nærme sig det at skrive med nervøsitet, spænding, håb eller endog fortvivlelse – fornemmelsen af, at man aldrig helt kan sætte det på papiret, som er i ens hjerne og hjerte. Man kan give sig i kast med det med knyttede næver og sammenknebne øjne, parat til at gå lige på og hårdt. Man kan gå i gang, fordi man ønsker, at en pige skal gifte sig med en, eller fordi man ønsker at lave om på verdenen. Grib det an på en hvilken som helst måde bortset fra skødesløst. Lad mig sige det igen: Du må aldrig nærme dig den blanke side skødesløst.”
Stephen King

I et interview spurgte en radiovært mig, hvordan jeg skrev. Da jeg svarede “et ord ad gangen”, anede han tilsyneladende ikke, hvad han skulle sige. Jeg tror, at han prøvede at finde ud af, om det var min spøg. Det var det ikke. I virkeligheden er det altid så enkelt.
Stephen King

Det værste ved Corona-pandemien har været den journalistiske dækning.
Esben Kjær

Der er mange, der kan skrive lejlighedssange – og cirka dobbelt så mange, der gør det.
Bent Kjærsgård

Klarhed og forsimpling er ikke det samme. At forenkle indholdet er ikke det samme som at skrive mere klart. Tværtimod kan man tillade sig at skrive mindre klart, hvis man samtidig forsimpler sagen.
Christian Kock

Man har til alle tider klaget over ungdommens sprog. Ungdommen har tilsyneladende aldrig talt så dårligt som “nu for tiden” – helt uanset hvornår denne tid så end er indtruffet.
Ulla-Britt Kotsinas

Jeg er ikke forfatter for at være ansvarlig! Jeg blev ikke forfatter for at følge reglerne, og du opnår et dybere niveau af sandhed ved at tilføre fiktion. Jeg siger: Overlad fakta til journalister og videnskabsfolk, litteraturen arbejder anderledes. Det, man som forfatter skriver, behøver ikke være sandt for at være vigtigt og nødvendigt.
Benjamin Labatut

Den sikreste måde at finde ud af, om det er lykkedes dig at skrive klart nok, er at vise din tekst til kolleger med et andet speciale. Hvis de ikke forstår det, så gør vi andre det nok heller ikke.
The Lancet

Det er for nemt at skrive på en computers tastatur, det går for hurtigt, man kan lynhurtigt rette hvad som helst. Den lange proces, hvor man tøver, laver fejl og retter osv. er vigtig. Den øger kvaliteten. Mange af de tekster, der udgives, er for dårlige.
Peter Laugesen

Det er umuligt at adskille sprog fra videnskab. For at fremkalde en idé har man brug for et ord.
Antoine Lavoisier

Hvis det lyder som skriftsprog, skriver jeg det om.
Elmore Leonard

Klart sprog er en uundværlig del af enhver kommunikation og specielt faglig kommunikation. For eksempel: I (tidsskriftet) Science opmuntrer vi ikke til klart sprog – vi insisterer på det.
Alan Leshner

Alt skabende arbejde handler om at vælge. Det ord, der skal stå på digtets første linje, det billede, der skal åbne filmen, den tone, der skal sætte symfonien i gang.
Jørgen Leth

Det fleste har sagt, at (filmen) “I Walk” var mit testamente, og det kan man godt sige på en vis måde. Men det hindrer mig ikke i at lave den næste, vel? Jeg har ikke tænkt mig at pakke sammen, det har jeg sgu ikke.
Jørgen Leth

Jeg kan se, at det er blevet populært at være skeptisk. Der er mange, der ikke vil høre på videnskaben, og det kan jeg ikke lide. Det kan jeg overhovedet ikke lide. Folk benægter fakta, og det gør mig faktisk rasende.
Jørgen Leth

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.
Astrid Lindgren

Skær ned til det halve. Og skriv den halvdel om.
Astrid Lindgren

You can’t sit around and wait for inspiration. You have to go after it with a club.
Jack London

Pointen med bullshit er, at det suspenderer forholdet mellem rigtigt og forkert. Det er umuligt at lyve, hvis man ikke kender sandheden. Men den, der bullshitter, behøver ikke at kende andet end tomgangen: terapisproget, inderlighedsretorikken, de lange kæder af klicheer om fornemmelser.
Rune Lykkeberg

Rådet “skriv kun om det, du ved noget om” øger sandsynligheden for, at du vil blive ved med kun at vide det samme altid.
Dennis A. Mahoney

Great writing can’t be taught, but bad writing can be avoided.
Dennis A. Mahoney

At skrive er sjovt! Lad være med at tage dig selv så alvorligt.
Dennis A. Mahoney

En forfatter er en, for hvem det at skrive er vanskeligere end det er for andre mennesker.
Thomas Mann

What’s the single most important thing that could improve the web? It’s not broadband. It’s better writing.
Gerry McGovern

If you love a word, use it! Being in a dictionary is an artificial distinction – it doesn’t make a word any more real than any other word.
Erin McKean

The bad words – see, when people think about a place and they don’t find the place on the map, they think “This map sucks!” When they find a nightspot or a bar and it’s not in the guidebook, they’r like “Ooh, this place must be cool! It’s not in the guidebook!” But when they find a word that’s not in the dictionary, they think: “This must be a bad word!” Why? It’s more likely to be a bad dictionary. (…) The english language is as big as it is.
Erin McKean

I have never thought of myself as a good writer. Anyone who wants reassurance of that should read one of my first drafts. But I’m one of the world’s greatest rewriters.
James A. Michener

Skriv for fagfolk fra et andet fag. Lad være med at undervurdere dine læseres intelligens – men lad også være med at overvurdere deres kendskab til dit fagområde. Når du skriver fagligt, så lad være med at gøre det faglige simpelt – gør sproget simpelt i stedet!
Julie Ann Miller

“Det var ikke særlig klogt sagt, Plys” sagde Grislingen. Peter Plys: “Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud.”
A. A. Milne

At gøre det simple kompliceret, det kan enhver. At gøre det komplicerede simpelt, virkelig simpelt, det er kreativt.
Charles Mingus

At skrive er som at være prostitueret. Først gør man det af kærlighed, derefter for nogle få nære venner, og man ender med at gøre det for penge.
Molière

“Hjemme” – det er ikke dér hvor man bor, men der hvor man bliver forstået.
Christian Morgenstern

Writers like to whine and moan about the struggle, the pain, the suffering of writing but they came to writing because it was easier to them than math, more exciting than chemistry, more fun than the playground. Writers lead a marvelous double life, once in actuality, afterwards in the truer reality of story.
Donald M. Murray

There is no such thing as inspiration before writing; inspiration comes while writing.
Donald M. Murray

Get it down first – then worry about getting it better. Perfect is the enemy of the good.
Donald M. Murray

Write, then listen to what you have written, and you will hear what needs to be written.
Donald M. Murray

Det kvalificerede samspil med andre sprog er nøglen til det danske sprogs fortsatte sunde udvikling.
Per Stig Møller

Tanken begynder i sproget og derfor først og fremmest i modersmålet. Forarmes dette, forarmes tankerne.
Per Stig Møller

Beundring er nødvendig for gamle poeter, gamle skøger og gamle dansere.
Poul Martin Møller

I have rewritten — often several times — every word I have ever written. My pencils outlast their erasers.
Vladimir Nabokov

Du skriver derfra hvor du er. Det er det eneste du har at give.
Gloria Naylor

Ordene blev spærret inde og stillet op på række og geled i bogens fængsel. Nu er de sluppet fri.
Arno Victor Nielsen

Det er klart at alle forfattere lyver. Ikke mindst når de siger at de lyver.
Peter Nielsen

Hvis du udtaler “unikt” med et “j” på dansk, er jeg per definition ligeglad med alt andet, du har at sige. Ses.
Brian Nygaard

Jeg kan kun komme på to journalistiske regler, der er værd at beskæftige sig med, og jeg har ikke engang selv fundet på dem:
1. Du skal have en historie at fortælle.
2. Du skal skrive interessante sætninger.
Stig Olesen

I en tid med universelt bedrag er det en revolutionær handling at fortælle sandheden.
George Orwell

Hvis I ikke bruger sproget tydeligt og klart, hvordan skal folk så forstå hvad I siger? Så taler I jo bare ud i den blå luft. Der er mange sprog i verden, og de giver alle sammen god mening for dem der kan dem. Men hvis der er en der taler til mig på et sprog jeg ikke forstår, vil vi være fremmede over for hinanden.
Paulus

Men i menigheden vil jeg hellere sige 5 fornuftige ord der gør andre klogere, end tusindvis af ord på et sprog ingen forstår.
Paulus

Hvis nogen vil tale i tunger, så lad to, højst tre komme til. De skal tale én ad gangen, og der skal være en til at oversætte hvad de siger. Hvis der ikke er nogen oversætter, så skal de tie stille når de er i menigheden, og nøjes med at tale til sig selv og Gud.
Paulus

Der er meget ofte kun et Hanefjed mellem Litteratur og Makulatur!
Storm P.

Det er pudsigt, at der med de få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder.
Storm P.

Before there were presentations, there were conversations, which were a little like presentations but used fewer bullet points, and no one had to dim the lights.
Ian Parker

There is no one right way. Each of us finds a way that works for him. But there is a wrong way. The wrong way is to finish your writing day with no more words on paper than when you began. Writers write.
Rober P. Parker

Writing is rewriting. And rewriting is writing.
Richard North Patterson

Forklarer billeder sig selv? Nej, nej og atter nej. I den første og afgørende gennembladring af en bog (eller avis eller et blad) ser man billeder og læser billedtekster. Altid. Det er en dødssynd at undlade de tre linjer tekst under billedet.
Søren Ryge Petersen

Vi er i krig nu, og her er kommunikationens eneste rolle at bidrage til at vinde krigen. I krig vælger du altid bare de budskaber, der virker. Det er ikke vores opgave at kultivere humanisme i det russiske samfund, det må russerne selv gøre.
Peter Pomerantsev

Good writers are those who keep the language efficient. That is to say, keep it accurate, keep it clear.
Ezra Pound

Living is hard. It’s writing that’s easy.
E. Annie Proulx

Plumbers don’t get plumber’s block, and doctors don’t get doctor’s block; why should writers be the only profession that gives a special name to the difficulty of working?
Philip Pullman

Vi skal ikke bare skrive, så læseren kan forstå os. Vi skal skrive, så han ikke kan misforstå os!
Quintillian

Den, der skriver og gør et arbejde for at forbedre sin skriftlige form, han yder noget til kulturen.
Steen Eiler Rasmussen

Politik er ikke nogen dårlig profession. Hvis man lykkes, er der mange belønninger, og hvis man blamerer sig, kan man altid skrive en bog.
Ronald Reagan

Det at være forfatter handler om at tage en tube fiskelim og klistre sig fast på stolen og blive ved og ikke give op.
Klaus Rifbjerg

Først skriver du dit digt; og bagefter må du rette det! Hvad er det vel at skrive, om ikke netop at rette? Hvad er det vel at modellere om ikke det er at rette? Har du nogen sinde set leret forme sig selv? Fra rettelse til rettelse toner ansigtet frem, og allerede det første tryk med fingeren var en rettelse i lerklumpen. Når jeg grundlægger min by, da retter jeg i sandet. Derefter retter jeg på min by. Og fra rettelse til rettelse vandrer jeg mod Gud.
Antoine Saint-Exupéry

Det gælder ikke om at lære at skrive, men om at lære at se. Det at skrive, det er bare en konsekvens.
Antoine Saint-Exupéry

Sprogligt set er vi danskere bornerte, fantasiløse og småtskårne; vi logrer opad og sparker nedad. Derfor har vi de dialekter tilbage, som vi har fortjent – og det er ikke for mange.
Per Salling

Disse ting hændte aldrig, og de vil altid være her.
“Sallust” om myter

Jeg kæmper dagligt med den udfordring, det er at skrive på en måde, der både er teknisk korrekt og umiddelbart forståelig. Helt uanset emnet vil der nemlig altid være et ganske lille antal mennesker, der er eksperter. Alle vi andre vil bare have en forklaring, vi kan forstå, når vi læser den – én, der ikke kræver en lang uddannelse.
Marilyn vos Savant

Saaledes gaar det altid: Skridt for Skridt gaar man fremad paa Fordærvelsens brede Bane, til man tilsidst ender med at blive Forfatter.
Henrik Scharling

Jeg skriver, fordi det fylder mig med glæde. Jeg er ikke god til så frygtelig mange ting, men jeg er en smule god til at skrive, og jeg kan lide det. Og man ender jo alligevel altid med at lave det, man kan finde ud af.
Ferdinand von Schirach

Comment is free, but facts are sacred.
Charles Prestwich Scott

Uforståeligt sprog kan være et tegn på manglende evne til at tænke klart, en foragt for dem, man skriver for eller til, eller – måske mest sandsynligt – en blanding af de to. Et system, der enten ikke kan eller ikke vil kommunikere klart, er ikke et sikkert grundlag for et demokrati.
Michael Shanks

The oral sentence is clearest because it is the product of millions of daily efforts to be clear and strong. It represents the work of the race for thousands of years in perfecting an effective instrument of communication.
L.A.Sherman

Papirkurven er forfatterens bedste ven.
Isaac Bashevis Singer

Hvis du synes at det er let at skrive, gør du det på den forkerte måde.
Bret Stephens

If you would be pungent, be brief; for it is with words as well as sunbeams – the more they are condensed, the deeper they burn.
Robert Southey

Hvornår en en bog færdig – når den er skrevet, når den er læst, eller når den er glemt?
Spacemermaid

Intet emne er for stort. Du kan bare gribe det an systematisk.
Martin Spang Olsen

Tekster skal være umiddelbart forståelige i første forsøg. Ellers har vi ikke tid til dem!
Susanne Staun

Er der noget, facebook- og twitterdebatterne først og fremmest vidner om, er det, at mange danskere, unge som gamle, har rigtig svært ved at sætte en tekst sammen, der fylder mere end en halv sms-besked. Og det er sørgeligt nok i sig selv.
Marianne Stidsen

Hvis der er en pistol på væggen i første akt, så skal den bruges i den næste. Ellers skal den ikke være der.
Anton Tjekhov

Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass.
Anton Tjekhov

“Ét billede kan sige mere
end mange ord”.
Ja, ja, lille fotograf:
Og få ord kan sige mere
end ti års TV og Hollywood-film.
Og vis mig så lige, med denne din
klippefaste Kodak-kækhed,
hvordan du vil formulere dén sætning
i ét billede.
Ja, ja, lille fotograf.
I ét billede.
Dan Turéll

Vi skriver frit og frygtløst, og så “modererer” vi før vi udgiver det.
Mark Twain

Tidspunktet til for alvor at begynde at skrive er, når du tror at du er færdig og er tilfreds. Så er du så vidt, at du klart og logisk har fattet, hvad det egentlig er du vil sige.
Mark Twain

Forskellen mellem det næsten rigtige og det rigtige ord er som forskellen mellem en ildflue og et lynnedslag.
Mark Twain

Hvis jeg ventede til jeg virkelig havde lyst til at skrive, ville jeg aldrig få noget skrevet overhovedet.
Ann Tyler

At læse er ikke en passiv aktivitet, som det at se eller høre er det. Vi er ikke herrer over vores egen opmærksomhed, når vi streamer, men når vi læser, ejer vi selv vores tid. Vi har magten, vi kan stoppe op, læse hurtigere eller langsommere, tænke tanker samtidig.
Irene Vallejo

Så vidt vi ved var verdens første læser en irakisk revisor.
Irene Vallejo

En skribent har to spørgsmål at stille sig selv. For det første: Hvordan får jeg læseren til overhovedet at gå i gang med at læse? For det andet: Hvordan hindrer jeg læseren i at holde op med at læse?
Hans Veirup

Tidligere blev bøger skrevet af lærde mænd og læst af almindelige mennesker. Nu bliver de skrevet af almindelige mennesker og læst af ingen.
Oscar Wilde

Mit sprogs grænser er min verdens grænser.
Ludwig Wittgenstein

Hvis man smører sine ord ind i honning, risikerer man at få klistrede fingre.
Peter Wivel

The truth is more important than the facts.
Frank Lloyd Wright

Mens landets officielle politik kræver af indvandrere, at de lærer sig dansk og bekender sig til danske værdier, så stræber det højtuddannede Danmark efter at skjule alt, hvad der kunne minde om, at vi ikke er amerikanere.
Per Øhrgaard

De anonyme citater om at skrive:

I glædens stund skal man ikke give løfter. I vredens stund skal man ikke svare på breve.
Kinesisk ordsprog

English is a consensual language – which is why we English don’t object to Americans telling us how to spell ;o) – and these variants in newish words will probably not settle down until the next-but-one edition of the Greater Oxford. But think how boring it would be if we had an academy and couldn’t go around inventing words!
Anonym indsender til en enquête i nyhedsbrevet WordBiz

Det er en god ting at adskille skriveprocessen fra retteprocessen. Når du er i gang med at beskrive oplevelser og følelser, vil det ødelægge koncentrationen at begynde at rette stavefejl. Skriv først alt, hvad du har på hjerte – og ret så til allersidst.
Anonym

Der vil altid være fortællinger. Findes der ingen gode fortællinger, falder vi for de dårlige.
(Ukendt)

(Om synsvinkler:) Two men ask their rabbi whether it’s permissible to smoke while praying. The first asks, “Is it permissible to smoke while praying?” “No,” answers the rabbi, “it is not permissible to do anything but concentrate while praying.” The second man asks, “Is it permissible to pray while smoking?” “Yes,” answers the rabbi, “it is always permissible to pray.”
Anonym

Og så lige til sidst et citat om at læse:

At læse citatsamlinger er en god beskæftigelse for et udannet menneske.
Winston Churchill


Se mere om citater:

Citatbøger er en vigtig del af det dannede menneskes bibliotek.

.

Omatskrive.dk, 2002-2023

Visits: 2946