Rapportteknik

Denne kategori om rapportteknik og praktisk rapportskrivning og om godt rapportsprog og godt dansk i den sammenhæng er efterhånden vokset til at være den største på Omatskrive.dk. (Det er også den, der har flest læsere.) I sin nuværende form rummer den 4 hovedelementer – et femte er på vej:

Metoder du
simpelthen er
nødt til at have
tjek på for at
kunne skrive
gode rapporter.

  • Det Store Rapportkursus i 12 afsnit “Skriv bedre rapporter”, hvor jeg vil prøve at guide dig igennem én af mange forskellige tilgange til rapportskrivningens ædle kunst – dét at skrive bedre dansk i en rapport, uanset om det er i studie- eller arbejdssammenhæng. Kurset har udgangspunkt i mit mangeårige arbejde som lektor i kommunikationsfag, herunder rapportteknik, på en professionsbachelor-uddannelse; men jeg har stræbt efter at gøre det så generelt, at andre studerende (og fagfolk i arbejde) også kan have gælde af det.
  • En kortere serie om godt rapportsprog og teknisk sprog. Hjemmesiden her hedder jo trods alt “Om at skrive”, og skriftsproget er det værktøj, vi bruger til at gøre vores arbejde med. “Ord er, hvad vi arbejder med, og ord må nu gøre arbejdet“, som journalisten Poul Høi skrev. – Der er to indgange til serien – du kan ramme den både som “godt rapportsprog) og som “godt teknisk sprog”. De er dog ikke helt ens; og i vinterens løb vil de blive endnu en smule mere forskellige.
  • En samling artikler om rapporttekniske emner, fx rapportafsnit der kræver lidt særlig fordybelse, kildesøgning og brainstorming. Nogle er ældre, andre nyere; men de er (eller bliver) skrevet igennem, så de understøtter “Skriv bedre rapporter”. De er ment som uddybning af emner dér og der er henvisninger til dem derfra.
  • En serie om “fagets videnskabsteori” (ikke helt færdig endnu) samt et par andre artikler om de par videnskabsteoretiske begreber og metoder, du simpelthen er nødt til at have tjek på som led i en brugbar rapportteknik. Serien er ikke ment som et grundkursus (eller bare en generel indføring) i videnskabsteori, men simpelthen en opsamling af det allermest nødvendige – og måske også som en appetizer, der kan gøre det tågede og forhadte emne lidt mere relevant og spændende.
  • (Lidt om fremlæggelse af det færdige resultat: Mundtlig fremlæggelse af rapportens konklusion med brug af PowerPoint, Presentations eller lignende. (NB: Den er der ikke endnu, men er på vej – WIP, som det hedder på nydansk.) Den er vigtig, fordi præsentationen kan gøre en meget stor forskel for modtagelsen. Her tænker jeg ikke så meget på en eksamen i uddannelsessystemet, for dér kører tingene i faste rammer; men afleveringen af en rapport om et givet emne i arbejdssammenhæng kan være afgørende for, hvordan rapporten bliver modtaget og forstået).

Desuden er der et par løse artikler om rapportrelaterede emner; og jeg vil ikke udelukke, at der med tiden kommer et par mere.

Mig og rapportteknikken…

Det hele bygger på mange års personlig erfaring og næsten lige så mange års erfaring som underviser i kommunikations- og rapportteknik og i at skrive bedre dansk ved et erhvervsakademi og i erhvervslivet – det sidste både internt og som selvstændig kursusudbyder.

Det kunne aldrig falde mig ind at påstå, at jeg her kommer med de eneste endelige og totalforgyldte løsninger på et af tilværelsens helt store spørgsmål: Hvordan skriver man en virkelig god rapport? Men at mine råd virker – i mangel af andre og bedre ideer – det tør jeg godt love.

Kig ind med mellemrum – kategorien er stadig under opbygning!

.

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2010-2023

Views: 973