9. Godt og let forståeligt rapportsprog

Skriv bedre rapporter 9

Rapporter skal skrives – men de skal altså også læses! Og det forudsætter et godt rapportsprog – at du skriver i et sprog, som din læser kan (og har tid til – og gider) læse. Godt rapportsprog eller ikke godt rapportsprog, det er spørgsmålet – uanset om vi snakker om fysikrapporter, projektrapporter, undersøgelsesrapporter, seminar-rapporten ved 3. årsprøve eller Dyrevelfærdsrådets brevdueavlerrapport. Fat det!

Artiklen er den 9. i en serie på 12, der tilsammen udgør et mini-rapportkursus.

Af Per Salling

Godt sprog. En vigtig kvalitet ved gode rapporter er respekt for hovedreglen: Et svært emne kræver et let forståeligt sprog. Men let forståeligt for hvem? Forfatteren selv – eller læserne?

Respektér målgruppen!

Du kommer ikke uden om at forholde dig til, hvem der er målgruppen for din rapportskrivning. Fagsprog er selvfølgelig i orden, hvis du skriver til fagfæller. Men “fagfæller” er et elastisk begreb, så fagsprog skal under alle omstændigheder bruges med omtanke. Og det skal enten undgås eller forklares, hvis du skriver til andre; et svært emne kræver et let sprog!

Det er ikke noget, jeg har fundet på – og det er heller ikke nogen nyhed. Alle redaktører af fagtidsskrifter er opmærksomme på det. Et par eksempler!

 • Julie Ann Miller, der er videnskabsjournalist og forhenværende redaktør på det kendte videnskabelige tidsskrift “Science News”, skriver i en skrivevejledning til bladets forfattere: Skriv for fagfolk fra et andet fag. Lad være med at undervurdere dine læseres intelligens – men lad også være med at overvurdere deres kendskab til dit fagområde. Når du skriver fagligt, så lad være med at gøre det faglige simpelt – gør sproget simpelt i stedet!
 • Alan Leshner, der er professor i psykologi og var formand for redaktionen på “Science” 2001-15, sagde i et foredrag om bladets forhold til sine læsere: Klart sprog er en uundværlig del af enhver kommunikation og specielt faglig kommunikation. For eksempel: I (tidsskriftet) Science opmuntrer vi ikke til klart sprog – vi insisterer på det.

Jeg kunne blive ved. Som sprogrevser og krimi-forfatter Susanne Staun så præcist formulerer det: Tekster skal være umiddelbart forståelige i første forsøg. Ellers har vi ikke tid til dem! Det gælder ikke mindst i de tekster, vi skriver for at understøtte andre mennesker i deres travle arbejde – vores rapporter, fx.

En læser, der ikke forstår dig, kan let blive irriteret. Derfra er der et meget kort skridt til at føle sig fornærmet – og det er ikke en følelse, du vil fremkalde hos hverken lærer, censor, chef eller kunde – vel?

Skriv i et aktivt, enkelt og korrekt rapportsprog

Pas specielt på med et højt abstraktionsniveau. Hver gang læseren er nødt til at stoppe op og tænke sig om (“hvad mener forfatteren egentlig med det her?”), er der en seriøs risiko for at irritere ham.

 • Skriv aktivt
  Forkert: “Det skal i denne rapport dokumenteres, at…”
  Rigtigt: “Jeg (eller vi) vil i denne rapport dokumentere, at…”
  Se Passivt sprog og aktivt sprog.
 • Skriv enkelt
  Forkert: “Anlægges der et udviklingspsykologisk perspektiv, og vender man sig til de mindre børns verden, tegner der sig det billede, at de mht. udtalen fortrinsvis henter deres mønstre blandt kammerater…”
  Rigtigt: “Hvis vi ser nærmere på de mindre børns sproglige udvikling, opdager vi, at de…”
  Se Bullshit! og Mere bullshit!
 • Skriv korrekt
  Undgå stavefejl og grammatiske fejl (fx kommafejl) – de gør i sig selv din tekst sværere at læse.
  Se En viskdenbaleig unsdelrøgelse om stanving og Dansk komma

Se også Godt rapportsprog – godt teknisk sprog, hvor jeg i 4 afsnit går meget dybere ned i det gode rapportsprog.

BOKSEN
Tænk på de lærebøger, du har mødt på din vej gennem livet, og gentag for dig selv: Et svært emne kræver et let sprog… Hvor svært burde det være?

Hele serien:

1 Hvad er en rapport?
2 Rapportens struktur
3 Rapportens formål
4 Hypotesen – det, du vil undersøge
5 En god model til en “synopsis”
6 Kilder og data
7 Rapportens hovedafsnit
8 Skriveprocessen
9 Godt rapportsprog
10 Kildehenvisninger
11 Serviceafsnittene – rapportens brugsanvisning
12 Mere om rapportskrivning

.

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2010-2023

Views: 506