Skriv godt 7a: Skriv kort og enkelt

Her er 5 små tekstbidder, der er hapset et eller andet sted. Skriv kort og enkelt – skriv dem om, så de rent sprogligt bliver lidt enklere – kortere sætninger, der er lettere at læse og forstå i første forsøg for den modtager, der ikke er så godt inde i stoffet, som du selv er. (Kopiér dem evt. ned i et Word-dokument.) Når du har gjort det, så se kommentarerne og mine ændringsforslag i ”rettebladet”, link nederst på siden.

Hvis du har ”Bedre breve – bedre e-mails”, så er det side 100-106 du skal læse.

1

(Om bonus til ledere) Hovedideen med ordningerne er, at hvis det går godt for virksomheden, går det også godt for medarbejderne. Ved et mindre godt resultat for virksomheden har den mindre omkostninger ved ordningen, end hvis der var tale om ordinær aflønning. Lederne bliver derfor opmuntret til at gøre deres bedste for virksomheden, og virksomheden oplever på den anden side en reduktion af omkostningerne i trange tider.

2

Da De efter forvaltningslovens bestemmelser har ret til at fremsætte en udtalelse, forinden sagen afgøres endeligt, skal man herved meddele Dem mulighed herfor, idet man fastsætter en frist på 14 dage for afgivelse af en eventuel sådan udtalelse.

3

(Om anlæg af storcentre uden for byerne) (…) Det er en markedssituation, jeg har stor tiltro til, at mange byrådsmedlemmer ud over landet fuldt ud er klar over, kan koste svækkelse af de senere års og kommende bymidteinvesteringer, hvis ikke der investeres tilstrækkelig i styrkelse af kommunernes bymidter som kommunens bedste visitkort og som grundlag for en styrket erhvervs- og skatteborgerudvikling.

4

Efter B.T.s afsløring af, at Søllerøds kommunale brandvæsen den 23. september hellere ville vente på hjælp fra Birkerøds kommunale brandvæsen end tilkalde hjælpen fra en nærliggende Falckstation i Lyngby, der ellers meget hurtigere ville have kunnet hjælpe med slukningen af en omfattende brand i tre boligblokke, har avisen erfaret, at Nykredit Forsikring, der forsikrer de brandskadede boligblokke, nu undersøger, om brandfolkene fra Søllerød kan bebrejdes skadens omfang.

5

Såfremt det viser sig, at vor antagelse vedrørende men eller erhvervsevnetab er ukorrekt, imødeser vi naturligvis nærmere underretning, idet vi da vil foranledige anmeldelsen videresendt til Arbejdsskadestyrelsen.

Videre til kommentarsiden

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 28