Citater om ytringsfrihed og om kunstnerisk frihed

Ytringsfrihed er en helt selvfølgelig forudsætning for at kunne skrive frit – og godt. Helt fra begyndelsen har Omatskrive.dk handlet om Det Danske Sprog og om at bruge det til at kommunikere med hinanden med – godt, smukt og effektivt. Sådan er det stadig – se programerklæringen. Men efterhånden har der også sneget sig lidt ind om, hvad vi bruger sproget til. Om ytringsfrihed og kunstnerisk frihed.

Det har bl.a. vist sig i citatsamlingen. Efterhånden som den er vokset, er andelen af citater om ytringsfrihed og om kunstnerisk frihed også vokset. Og den del har nu fået et rum for sig selv.

Af Per Salling

“Hvor ville verden dog blive fattig, hvis det ikke længere var muligt at sige noget, som en eller anden befolkningsgruppe kan tage anstød af! Et multikulturelt samfund, der accepterer alle sine befolkningsgruppers forskellige tabuer, vil ikke have meget at tale om.” – Det citat af den tysk-engelske filosof Ralf Dahrendorf faldt jeg over igen i de dage, hvor jeg gik rundt og var totalt uforstående over, at nogen var så rasende over J. K. Rowlings forslag til et ord for “mennesker, der menstruerer”, at de cuttede enhver forbindelse til hende. Man kunne ikke tillade sig at læse hendes ting, man kunne ikke tale med hende, man kunne ikke tale OM hende, man kunne ikke være på platform med hende osv. Og dét er fanme dumt, så det vil noget.

“De-platforming” er muligvis den mest hjerneløse aktivitet, væsener med hjerne nogensinde har opfundet. Tænk lige over det: At afskære sig selv fra kommunikation med mennesker, der mener noget andet end én selv: Hvor meget indflydelse på dem, hvor meget mulighed for at argumentere med dem, at overbevise dem om at de tager fejl, hvor meget viden om hvad der ligger bag deres synspunkter, hvor mange muligheder for selv at lære noget, fanme, som man ikke vidste at man ikke vidste… tror man lige, at det skaffer én selv? Jamen altså – jeg græmmes…

Og så begyndte jeg at samle på citater om ytringsfrihed – og lidt om kunstnerisk frihed og forskningsfrihed, det er jo stort set det samme.

Hvis/når du ruller ned over citaterne herunder, vil du (forhåbentlig) opdage, at der ikke er en ensidig tendens. Der er mange mulige positioner at tage, og selv om jeg for længst selv har taget mit parti, så er det ikke mit ærinde her at udelukke andres holdninger. – Og for øvrigt forbeholder jeg mig til enhver tid ret til at mene noget andet i en ny situation.

Fordi:

Hvis både Noam Chomsky og Karl Popper har ret (og det har de, se nedenfor), så er det nemlig dybest set et udtryk for, at jeg selv har ret i min mest irriterende påstand (synes mine omgivelser i hvert fald): At det er et udtryk for en svag karakter at gøre sig til slave af sine egne principper. For klippefast principfasthed har det med at komme til kort i en foranderlig verden, hvor vi konstant bliver tvunget til at tage hensyn til nye situationer (og til hinanden og de andre). Klippefast principfasthed bliver til en betonbunker, vi gemmer os i for at beskytte os mod virkeligheden.

Så jeg er da ikke enig i alle de citater, der står nedenfor. Og slet ikke på én gang, i hvert fald – Vorherrebevares.

Og derfor er de med her.

– – – –

Citaterne om ytringsfrihed

En begrænsningen af den frie debat, hvad enten den udøves af en undertrykkende regering eller et intolerant samfund, skader uvægerligt de svage i samfundet og gør det sværere for alle at deltage i den demokratiske samtale. Uønskede værdier og holdninger kan kun bekæmpes ved eksponering og argumentets magt, ikke ved at forsøge at tie dem ihjel eller undertrykke dem. Vi afviser ethvert falsk valg mellem retfærdighed og frihed, de kan ikke eksistere uden hinanden. Som skribenter kræver vi en kultur, der giver plads til at eksperimentere, løbe risici og begå fejltagelser. Vi skal bevare muligheden for uenighed i god tro uden at blive udsat for trusler eller undertrykkelse.
Anne Applebaum m.m.fl.

Der er en dyrkelse af stupiditet i De Forenede Stater, og det har der altid været. Den antiintellektuelle tendens har været en konstant tråd i vores politiske og kulturelle liv, og den er blevet næret af den falske antagelse af, at demokrati er ensbetydende med, at “min uvidenhed er lige så god som din viden”.
Isaac Asimov

Det er ikke en indskrænkning af ytringsfriheden at opføre sig ordentligt.
Svend Auken

Se på Stanfords “Guide to Acceptable Words: Behold the Elimination of Harmful Language Initiative”: Det er det akademiske skriveris jernhårde lov: Hvorfor skrive ét ord, når du kan nøjes med fire? Intellektuelle idioter formulerer den slags ævl, så de kan snerre: “Du forstår det jo bare ikke!”
Adam Baldwin

Jeg var 18 år, da Portugal blev et demokrati. Så intet kulturelt argument vil nogensinde overbevise mig om, at man ikke skal forsvare ytringsfriheden. EU handler ikke kun om fred. Det handler også om frihed. José Manuel Barroso

Jeg accepterer ikke den kulturelle relativisme, der siger, at man af respekt for andre kulturer bør afstå fra at forsvare rettighederne for kvinder og børn, eller ytringsfriheden. Det tror jeg ikke på.
José Manuel Barroso

Jeg har været tæt på dybt ulykkelige mennesker, der som følge af en lømmelagtig demonstration for ytringsfriheden nu er udsat for trusler, der har forringet deres livskvalitet ganske væsentligt. En kedelig tendens, hvis ytringsfriheden skal bruges til at spotte og håne.
Hans Jørgen Bonnichsen

“Politisk korrekthed” er Amerikas nyeste form for intolerance, og den er særligt skadelig fordi den kommer forklædt som tolerance. Den præsenterer sig selv som fairness, men forsøger alligevel at begrænse og kontrollere folks sprog med stramme koder og stive regler. Jeg er ikke sikker på at det er den rigtige måde at bekæmpe diskriminering på.
George Carlin

Hvis du tror på ytringsfrihed, så tror du på ytringsfrihed for de synspunkter, du ikke kan lide. Goebbels gik ind for ytringsfrihed for dem, hvis meninger han var enig i. Det gjorde Stalin også. Men hvis du tror på ytringsfrihed, så betyder det at du går ind for ytringsfrihed netop for dem, hvis synspunkter du foragter.
Noam Chomsky

Hvor ville verden dog blive fattig, hvis det ikke længere var muligt at sige noget, som en eller anden befolkningsgruppe kan tage anstød af! Et multikulturelt samfund, der accepterer alle sine befolkningsgruppers forskellige tabuer, vil ikke have meget at tale om.
Ralf Dahrendorf

Der er sket et skred. Grænsen for, hvad man kan tillade sig af hadefulde og racistiske ytringer, har flyttet sig.
Stig Dalager

Man har selvfølgelig ret til at sige dumme ting. Det er bare ikke særlig god stil.
Pia Olsen Dyhr

Selvcensur er noget af det hæsligste der overhovedet findes. Det er den værste form for undertrykkelse.
Péter Eszterházy

At tro, at ytringsfrihed ikke må få andre til at reagere, er misforstået.
N. Foldager

Vor tids store vækkelse handler i praksis ikke først og fremmest om at skabe frihed for de udvalgte grupper […]. Nej, det handler mere end noget andet om at begrænse nogle andre. Eksempelvis ved at tvinge små mindretals særlige sproglige normer, omgangsformer og tankemønstre ned over de mange. Sproglig akrobatik og selvcensur er nu mainstream.
Lone Frank

It’s a fatal mistake to think that being right is more important than being understood.
Daphne Gray-Grant

When did it become true that to defend someone’s free speech rights, one has to publish & even embrace their ideas? That apply in all cases?
Glenn Greenwald

Man har ret til sine egne meninger – men ikke til sine egne fakta.
Connie Hedegaard

Der, hvor man brænder bøger, vil man ende med også at brænde mennesker.
Heinrich Heine

Det er ikke en indskrænkning af ytringsfriheden at lade være med at delagtiggøre verden i alt, hvad der ophidser én, uindskrænket og uden hensyn til følgerne – heller ikke hvis det kommer af en absolut overbevisning om at have erkendt den fulde sandhed. Det er tværtimod udtryk for ytringsfrihedens aktive pleje. Ens bedste allierede i dette forsøg på selv-civilisering er den tvivl, man på den højeste selvsikkerheds top bør lytte til: Kunne jeg i den sidste ende alligevel tage fejl?
Richard Herzinger

Det burde være en selvfølge, at intet argument skal kunne vinde fremme, hvis det bliver fremsat under trusler eller ved henvisning til magt, privilegier eller sandheder, der har karakter af åbenbaringer. Man bør ikke kunne få ret med henvisning til Gud, traditionen, vanen eller magten. Man kan kun have ret, hvis man har et argument, der er stærkere end andre tilgængelige argumenter. Det er denne ellers vældigt løfterige mekanisme – ytringsfrheden -, identitetspolitikken udfordrer.
Morten Hesseldahl

Kommer et udsagn fra en hvid middelklassemand, har det en anden og mindre vægt, end hvis det fremsættes af én fra en minoritet. Sandhed måles på afsenderen, ikke på indholdet. Er du boomer, bruger du anstødelige udtryk, eller har du en magtposition, er du på forhånd dømt ude. Det var ikke lige dét, Martin Luther King drømte om, da han drømte en drøm om lighed. »Jeg har en drøm om, at en dag vil mine fire små børn blive vurderet på deres karakter og ikke på deres hudfarve«.
Morten Hesseldahl

I Danmark har vi tradition for undervisningsfrihed, men det betyder en frihed i valget af metode, ikke en frihed til valget af stof. Hvis man som studerende ikke kan acceptere det, skal man slet ikke begynde.
Morten Hesseldahl

My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line and kiss my ass.
Christopher Hitchens

Who’s going to decide, to whom do you award the right to decide which speek is harmful, or who is the harmful speaker? Or to determine in advance what are the harmful consequences going to be that we know enough about in advance to prevent? To whom would you give this job? To whom are you going to award the task of being the censor?
Christopher Hitchens

Det er ikke ved ligegyldige skriverier, man skaffer sig uvenner – det er ved gode. Og derfor er skarp kritik og forfølgelse ofte et udtryk for en bogs kvaliteter.
Ludvig Holberg

Jeg har ofte anbefalet frihed til at skrive og anset de offentlige censorer som bånd og lænker for den lærde verden. Jeg har kun frarådet skrivefrihed for dem, der endnu ikke har nået en moden alder. Jeg siger som David: Lad dem blive i Jeriko, til de har fået skæg.
Ludvig Holberg

I Danmark er tavshed ikke en hæmsko, men et bevidst valg. Størstedelen af befolkningen har afgivet et frivilligt tavshedsløfte og har det fint med at leve op til det løfte.
Carsten Jensen

Jeg er ikke forfatter for at være ansvarlig! Jeg blev ikke forfatter for at følge reglerne, og du opnår et dybere niveau af sandhed ved at tilføre fiktion. Jeg siger: Overlad fakta til journalister og videnskabsfolk, litteraturen arbejder anderledes. Det, man som forfatter skriver, behøver ikke være sandt for at være vigtigt og nødvendigt.
Benjamin Labatut

Jeg kan se, at det er blevet populært at være skeptisk. Der er mange, der ikke vil høre på videnskaben, og det kan jeg ikke lide. Det kan jeg overhovedet ikke lide. Folk benægter fakta, og det gør mig faktisk rasende.
Jørgen Leth

Frihed er altid ytringsfrihed – frihed til at ytre sig for dem, der tænker anderledes.
Rosa Luxemburg

Der er simpelthen ikke noget modigt ved, at sekulære hvide mænd gør nar af alle andre. Man kan ikke lave satire over intolerancen ved at være intolerant.
Remy Maisel

Ægte satire skyder aldrig nedad – målet skal altid være nogen i en position over satirikeren, ikke nogen der er mindre privilegeret. Så uanset hvor morsom den er, mangler pseudo-satire den ægte satires sociale sigte, som bl.a. indbefatter publikums øgede politisk bevidsthed og opmærksomhed. I stedet fostrer pseudo-satiren kynisme, apati og intolerance – netop de ting, den ægte satire bekæmper.
Remy Maisel

Folk har meget travlt med at sige: Hvor går grænsen for, hvad man kan sige, men skal der være en grænse for det? Hvor går grænsen for, hvor sart og selvglad du selv må være? Altså, skal du stå og begrænse mig, fordi du ikke kan lide det jeg siger? Hvad fanden er det for noget pis?
Anders “Anden” Mattesen

Det er fint med den kunstneriske frihed, men lige som med ytringsfriheden er der jo grænser. Du kan jo ikke bare stå åbenlyst og opfordre til vold og gemme dig bag din kunstneriske frihed. Ville det være kunstnerisk frihed hvis jeg lavede en sang om at køre en varevogn gennem et julemarked? Selvfølgelig ikke.
Abdelrahman Mustafa

Hvis “frihed”
overhovedet
betyder noget,
så betyder det
ytringsfrihed:
Retten til at
fortælle folk det,
de ikke vil høre.

Fascismen kommer ikke på én gang, men siver ind gennem sprækkerne, når ting i det moderne, oplyste, demokratiske samfund begynder at smuldre. Hvis vi forventer, at fascismen kommer igen med skrårem, strækmarch og brunskjorter, kan vi meget vel ende med at blive taget på sengen.
Dennis Nørmark

Hvis “frihed” overhovedet betyder noget, så betyder det ytringsfrihed: Retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre.
George Orwell

Vi er i krig nu, og her er kommunikationens eneste rolle at bidrage til at vinde krigen. I krig vælger du altid bare de budskaber, der virker. Det er ikke vores opgave at kultivere humanisme i det russiske samfund, det må russerne selv gøre.
Peter Pomerantsev

Ubegrænset tolerance må føre til tolerancens forsvinden. Hvis vi lader den ubegrænsede tolerance gælde selv dem, der er intolerante, og hvis vi ikke er parate til at forsvare et tolerant samfund mod intolerancens voldsomme angreb, så vil de tolerante blive knust og med dem tolerancen.
Karl Popper

For at værne om ytringsfriheden
råber jeg røvhul
efter min nabo
Peter Poulsen

Det er grotesk, at ytringsfriheden nu forstås som retten til at svine andre til. Ytringsfrihed er i sin essens retten til at ytre sine meninger og tanker, men den indeholder også respekten for andres ret. Det er, som om man har glemt det aspekt.
Eva Smith

Ytringsfriheden har sin pris, og tolerance over for de intolerante er en del af den. Men krigen mod ‘hate speech’ kan føres mere effektivt gennem overtalelse, opdragelse og kreativt lederskab end gennem straf.
Rodney A. Smolla

Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det.
Voltaire – sådan da…

I den akademiske debat, forskningen og undervisningen skal idéer og tanker frit kunne undersøges og diskuteres. Dette gælder også selv om disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige. Det er op til den enkelte at udfordre ideer eller holdninger, som vedkommende er uenig i.
Aarhus Universitets erklæring om ytringsfrihed, 2022

Alle har et ansvar for at bidrage til at opretholde en ordentlig omgangstone. I alle sammenhænge – faglige som sociale – skal alle udvise imødekommenhed, gensidig respekt og gøre en indsats for at forstå andres synspunkter og holdninger. Ytringsfriheden kan dog aldrig underordnes disse hensyn.
Aarhus Universitets erklæring om ytringsfrihed, 2022

Se også Selvcensur – eller bare ordentlig opførsel?

.

Omatskrive.dk 2020-2024

Views: 47