11. Serviceafsnittene – rapportens brugsanvisning

Skriv bedre rapporter 11

Serviceafsnittene er bare formalia. Men hvis du i øvrigt har skrevet en god rapport med gode kilder, gode analyser og en god konklusion, så er det lidt surt at få høvl for ikke at overholde formalia. Læseren skal kunne finde rundt i rapporten, og det hjælper serviceafsnittene med.

Artiklen er den 11. i en serie på 12, der tilsammen udgør et mini-rapportkursus.

Af Per Salling

Serviceafsnittene er bare formalia. Men hvis du i øvrigt har skrevet en god rapport med gode kilder, gode analyser og en god konklusion, så er det lidt surt at få høvl for ikke at overholde formalia. Derfor.

Gennemgangen her nedenfor er det, der på mange uddannelsesinstitutioner anses for det rigtige – eller i hvert fald det rigtigste. Men hvis din lærer (eller chef) mener noget andet, så er det nok smartere at gøre, som han eller hun synes.

Serviceafsnit

Forside

Første side (surprise!), som skal indeholde alle nødvendige “metadata” om rapporten:

  • Titel
  • Forfatter (fulde navn – ikke bare “Anne P”!) og forfatters kontaktoplysninger, fx e-mail
  • Sted og – for studierapporten – andre skolemæssige oplysninger: Uddannelsessted, studie, semestertrin, fag, lærer/vejleder o.l.
  • Årstal
  • Eventuelt en illustration.

Hvis du har et titelblad (se nedenfor), kan du udelade de fleste af forsidens oplysninger, så den kommer til at ligne forsiden på en bog: Forfatternavn, titel, “forlag” (dvs. skolens navn) og et pænt billede af noget, der har med emnet at gøre.

Titelblad (kolofon)

“Titelbladet” svarer til det, der i en bog kaldes kolofonen: Alle metadata om tryksagen – se ovenfor under “Forside”. Titelbladet skal komme straks efter forsiden.

Indholdsfortegnelse

Den får du selvfølgelig Word til at generere. Vælg en fornuftig detaljeringsgrad! Det virker fjollet med 4 siders indholdsfortegnelse i en rapport på 11 sider, fordi der er 4 overskriftniveauer, og du har dem alle 4 med i fortegnelsen. En tommelfingerregel er, at du ikke skal bruge 3 niveauer i indholdsfortegnelsen, før rapporten er på 30 sider eller mere; men prøv dig frem og tænk selv.

Resumé

Jeg har skrevet om resumeer andre steder. Så her får du den korte version: Et rapportresumé skal i kort form orientere læseren om

  • baggrunden for, at rapporten er skrevet
  • indholdet i meget korte træk
  • hovedkonklusionen.

Se mere her: Sådan skriver du et godt resumé

Forord

Igen den korte version: Forordet fortæller læseren, hvem der har skrevet rapporten – og hvornår hvorfor den er blevet skrevet – hvad dens baggrund er hvordan den er blevet til – superkort om arbejdsmetodik og projektperiode hvad formålet er med rapporten, studiemæssigt og/eller virkeligheden: Hvem er den skrevet til glæde for, og hvad skal de kunne bruge den til?

Se mere her: Forord og indledning – hvad er hvad?

Kildefortegnelse

Kildehenvisninger og -fortegnelser er gennemgået detaljeret i afsnit 10 ovenfor.

Bilag

Bilag er oplysninger, som læseren kan have brug for, men som ikke indgår i selve rapporten. Det kan være kilder, der hverken er tilgængelige på tryk eller digitalt: Dokumenter, interviews, spørgeskemaundersøgelser, statistikker og tabeller, print fra analyser osv.

Bilag skal anbringes i en logisk rækkefølge – systematisk eller efter den rækkefølge, der er brugt – tænk selv. De skal nummereres fortløbende, og hvis der er mere end 2-3 stykker, skal bilagsafsnittet indledes med en bilagsfortegnelse. Henvis til bilagene inde fra selve rapporten på samme måde, som du ville henvise til kilder.

Hvis du ikke har brug for at henvise til et bilag, så er det som regel unødvendigt og skal fjernes. Blærerøvsbilag (“se bare – alt det her har jeg læst!”) er der normalt ikke mange points i.

Hele serien:

1 Hvad er en rapport?
2 Rapportens struktur
3 Rapportens formål
4 Hypotesen – det, du vil undersøge
5 En god model til en “synopsis”
6 Kilder og data
7 Rapportens hovedafsnit
8 Skriveprocessen
9 Godt rapportsprog
10 Kildehenvisninger
11 Serviceafsnittene – rapportens brugsanvisning
12 Mere om rapportskrivning

.

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2010-2023

Visits: 400