Godt sprog 2a: Skriv konkret

Her er 5 små tekstbidder, der er hapset et eller andet sted. Skriv konkret” Skriv dem om, så de er mere konkrete – lidt tydeligere med hensyn til, hvad de overhovedet handler om. (Kopiér dem evt. ned i et Word-dokument.) Når du har gjort det, så se kommentarerne og mine ændringsforslag i ”rettebladet”, link nederst på siden.

Hvis du har ”Bedre breve – bedre e-mails”, så er det side 78-83 du skal læse.

1

For at skabe et optimalt udgangspunkt for en succesfuld gennemførelse af organisationstilpasningen fastlægges grænseflader mellem ansvarsområderne ud fra konceptet ”one and done”, således at der på en række områder vil ske en overdragelse af opgaver for at skabe mere rene grænsesnit i forhold til ansvarsplaceringen jf. team- og kundeansvarskonceptet.

2

Til brug for Deres formidling af det omtalte materiale til de ansatte er der udarbejdet vedlagte plakat, som bedes opsat, hvor plakaten har bredest oplysningsmæssige værdi for de ansatte.

3

I fortsættelse af skrivelse herfra af 4-6-2002 skal man meddele, at Statens Bilinspektion og Sundhedsstyrelsen har været hørt i sagens anledning, og har henholdsvis d. 26-8-2002 og 7-9-2002 afgivet indstillinger, som til Deres orientering vedlægges i fotokopi.

4

Vi har fået svar fra Bedømmelsesforeningen, der til sagens videre behandling ønsker oplysning: Om det daglige alkoholforbrug i antal genstande pr. dag, diskrepans mellem oplysningerne i helbredserklæringen og helbredsattesten.

5

Jeg vil i øvrigt ikke undlade at henlede opmærksomheden på visse forhold ved apparatets konstruktion, der medfører en ineffektiv udnyttelse af dets potentielle kapacitet.

Videre til kommentarsiden

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 36