Godt sprog 8b: Skriv sammenhængende

Løsningsforslag

Her er de 5 afsnit med mine kommentarer og forslag til omskrivning. Skriv sammenhængende! Er du enig? Læs side 107-112 i “Bedre breve – bedre e-mails”, hvis du vil vide mere om dette problem.

Gå tilbage til forsiden via linket nederst og fortsæt øvelsen med næste punkt.

1

Hoslagt forefindes kantinens spiseseddel for november. Husk at bestille Mortens and med brød og surt senest en uge før 🙂

Forslag:

Her er kantinens spiseseddel for november. Husk at bestille mortensand med brød og surt senest 4. november – det er på tirsdag! 🙂

Kommentar:

 • “Hoslagt forefindes” passer lissom ikke helt til smiley’en – vel?
 • Der er forskel på Mortens and og mortensand – og her mener Kantinejytte nok den sidste.
 • Og en uge før 11. november, det er altså allerede på tirsdag. Husk det nu!

2

I tirsdags blev der stjålet forskelligt pc-udstyr hos Global Publicity på 3. sal. I receptionen har de set en mand i elektriker-kedeldragt forlade huset med noget udstyr på en sækkevogn og læsse det ind i en hvid kassevogn. Han er også filmet af overvågningskameraerne på parkeringspladsen. Det ser ud til, at tyven har skaffet sig adgang i frokostpausen, læsset udstyret på sækkevognen og kørt ned med elevatoren. Alle var gået til frokost samtidig, hvilket er imod retningslinjerne.

Forslag:

I tirsdags blev der stjålet forskelligt pc-udstyr hos Global Publicity på 3. sal. Det ser ud til, at tyven har skaffet sig adgang i frokostpausen, har læsset udstyret på en sækkevogn og er kørt ned med elevatoren; i receptionen har de i hvert fald set en mand i elektriker-kedeldragt forlade huset med noget udstyr på en sækkevogn og læsse det ind i en hvid kassevogn. Han er også filmet af overvågningskameraerne på parkeringspladsen.

Alle var gået til frokost samtidig, hvilket er imod retningslinjerne.

Kommentar:

 • Teksten er egentlig ikke så ringe; men sætningerne kommer i en lidt tilfældig rækkefølge.
 • Der er også en logisk sammenhæng mellem “Det ser ud til…” og “I receptionen har de set …” – den sidste er argument for, at den første kan være sand. Derfor knytter jeg dem sammen med “i hvert fald” og et semikolon i stedet for et punktum.
 • At alle var gået til frokost samtidigt (Fy!) kan godt fremhæves en smule. Derfor får den sætning sit eget afsnit.

3

Hvordan ulykken er sket, var det umuligt at få klarlagt i aftes, idet Bogense politi arbejder med sagen.

Forslag:

Hvordan ulykken er sket, var det umuligt at få klarlagt i aftes, men Bogense politi arbejder med sagen.

Eller:

Hvordan ulykken er sket, var det ikke muligt at få oplyst i aftes, da Bogense politi stadig arbejder med sagen.

Kommentar:

 • Teksten handler (forhåbentlig) ikke om, at Bogense politi arbejder på at skjule ulykkens årsag. De er bare ikke færdige med at opklare den endnu.

4

Indledningsvis skal jeg beklage, at vi i forbindelse med vort tilbud om omtegning af ovennævnte ulykkesforsikring har rejst tvivl om dækning som fører af motorcykel. Jeg kan oplyse, at Deres bestående ulykkesforsikring dækker Dem som fører af motorcykel. I det tilbud vi har sendt til Dem, vil De ligeledes være dækket som fører af motorcykel. Jeg håber, at dette afklarer tvivlen, der er opstået med hensyn til dækning som fører af motorcykel. I modsat fald er De velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Forslag:

Først og fremmest vil jeg undskylde, at vores tilbud om at omtegne din ulykkesforsikring til vores nye ordning var formuleret lidt kringlet.

Jeg kan berolige dig med, at du naturligvis – som aftalt – er dækket som fører af motorcykel på din nuværende forsikring. Og tilbuddet om omtegning er tilpasset, så du også vil være dækket som fører af motorcykel på den nye forsikring.

Hvis du har spørgsmål om denne dækning eller om tilbuddet i øvrigt, er du velkommen til at ringe til mig.

Venlig hilsen …

Kommentar:

 • Først og fremmest: Hvis der er grund til at skrive “undskyld”, så gør det! Det føles så rart bagefter, og i øvrigt bliver modtageren glad.
 • “… dækket som fører af motorcykel …” 4 gange i så kort et brev er selvfølgelig i overkanten. 2 gange kan gøre det – én gang for hver forsikring.
 • Selv om teksten er kort, er der basis for 3 adskilte afsnit her: Ét med undskyldningen, ét om selve sagen og en afslutning med sluthilsen.

5

Havskum er et forsikringsselskab for livet. Både for dig og dine nærmeste. Vi tilbyder at stå bag dig i alle livets faser. Og bistår gerne med råd og vejledning i livets overgange, hvor nye forsikringsbehov typisk opstår. For vi har erfaring med de fleste livssituationer.

Forslag:

Havskum er et forsikringsselskab for hele familien – hele livet. Hvad enten du netop er flyttet hjemmefra, er etableret og har halvstore børn eller er pensionist, kan vi give dig de rigtige råd om dine forsikringsbehov; for vi kender livet.

Kommentar:

 • Så meget marketing-gas på 2 linjer er lidt usædvanligt. Men skal der være gilde, så lad der være gilde: et selskab for hele familien – hele livet – fordi vi kender livet.
 • Hele afsnittet falder fra hinanden på grund af overdrevent punktumforbrug: “Både dig og dine nærmeste.” er ikke en sætning, og det er “Og bistår gerne …” heller ikke.
 • “… alle livets faser …” – “… livets overgange …” – “… har erfaring med de fleste livssituationer …” er ukonkret og svagt. Her skal konkrete eksempler og en sikker stemmeføring til, hvis budskabet skal lyde troværdigt.
 • Og så er “Både for dig og dine nærmeste” noget vås. Hvordan kan et forsikringsselskab være noget for dig, hvis dine nærmeste ikke kan bruge det til noget?

Tilbage

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 11