Godt sprog 6b: Skriv mundtligt og klart

Løsningsforslag

Her er de 5 afsnit med mine kommentarer og forslag til omskrivning. Skriv mundtligt! Er du enig? Læs side 95-100 i “Bedre breve – bedre e-mails”, hvis du vil vide mere om dette problem.

Gå tilbage til forsiden via linket nederst og fortsæt øvelsen med næste punkt.

1

Kancellistil defineres i nærværende publikation som den især i offentlige skrivelser anvendte, af upersonlige faste formler sammensatte, i lange sætningsperioder og mange indskud indviklede, med henblik på nøjagtighed snarere end på tekstens klarhed affattede stil.

Forslag:

I denne bog har jeg defineret “kancellistil” som en stil, der er er præget af mange upersonlige faste formler og lange sætningsperioder med mange indskud. Formålet med stilen er at være så nøjagtig som mulig, uden hensyn til om teksten bliver forståelig og klar. Stilen bliver især brugt i lovtekster, cirkulærer og andre tekster fra offentlige myndigheder.

Kommentar:

 • Først deler jeg afsnittet op i 3 kortere sætninger efter dens indhold: Hvordan er kancellistilen? Hvad er dens formål? Hvor bruger man den?
 • Så kommer der et enkelt “jeg” ind. Det er tilstrækkeligt her; for de to følgende, lidt mere upersonlige sætninger kommer nu til at stå som noget, “jeg” fortæller.
 • Derefter skiller jeg mig af med nogle meget ikke-mundtlige udtryk: “nærværende publikation”, “offentlige skrivelser” og “tekstens klarhed”.
 • Endelig ændrer jeg alle passiv-former af udsagnsord til aktiv. Det er måske lidt snyd i den sidste sætning, hvor jeg nøjes med en “blive-passiv”: “Stilen bliver brugt” i stedet for “stilen bruges”; men det lyder bedre! (“Man bruger” kunne også være en mulighed.)

2

Resultatet for Fakta kæden har været helt uacceptabelt i september måned. Det skyldes ikke tidligere rapporterede ekstraordinære svindomkostninger fra tidligere måneder.

 • Hvis det ikke skyldes tidligere rapporterede osv., hvad skyldes det så?? – Her er en af de “upersonlige faste formler” skyld i en ufrivilligt morsom sætning.

“Resultatet for Fakta kæden har været helt uacceptabelt i september måned. Det skyldes ekstraordinære svindomkostninger fra tidligere måneder, som ikke er blevet rapporteret.”

 • Det går heller ikke, for så ser det jo ud, som om det er de tidligere måneder, der ikke er blevet rapporteret, og ikke omkostningerne. Det kan selvfølgelig forstås, men det vil distrahere læsningen.

Forslag:

Resultatet for Fakta kæden har været helt uacceptabelt i september måned. Hovedårsagen er dog, at nogle ekstraordinære svindomkostninger fra tidligere måneder ikke er blevet rapporteret før nu, og de kommer til at belaste september-regnskabet.

Kommentar:

 • “Forbryderen” var i virkeligheden vendingen “Det skyldes”. Så snart den vending kom væk, faldt sætningen på plads.
 • Samtidig kom det underforståede indhold i “Det skyldes” frem i lyset. Det dårlige september-resultat er nemlig ikke septembers egen “skyld”, men en arv fra tidligere måneder.

3

Da De har meddelt os, at ovennævnte ihændehaverbevis er bortkommet, beder vi Dem udfylde og underskrive vedlagte mortifikationsbegæring og indsende den til os.

Forslag:

Du har meddelt os, at dit ihændehaverbevis er blevet væk. Normalt skal vi have det originale ihændehaverbevis tilsendt for at kunne udbetale beløbet, så vi kan sikre os, at ingen andre har et berettiget krav. Det er altså nødvendigt at erklære det ugyldigt (mortificere det), før vi kan udbetale pengene til dig. Derfor vil jeg bede dig om at udfylde den vedlagte blanket “Mortifikationsbegæring” og sende den tilbage til mig hurtigst muligt.

Kommentar:

 • Kunden skal have at vide, at det er noget rod, at han har smidt sit ihændehaverbevis væk, for det er faktisk et værdipapir.
 • Så skal han have at vide, at “nu skal der ske det-og-det”.
 • Til sidst skal han have forklaret, hvad mortifikation er og hvad en mortifikationsbegæring skal bruges til.
 • Og det hele skal klares uden at tale ned til ham. Det kan man sagtens – men ikke på 2 linjer!

4

I hvert fald under disse omstændigheder finder nævnet, at klageren ikke ved at indgå en tidsbegrænset ansættelsesaftale i tilslutning til det tidligere ansættelsesforhold samme sted ved ansættelsens endelige ophør har bragt sig i en arbejdsløshedssituation, der ikke er ufrivillig.

Forslag:

Nævnet har vurderet sagen ud fra de nævnte omstændigheder og er nået frem til denne vurdering: Klageren har ikke frivilligt bragt sig i arbejdsløshed. Begrundelsen er, at en tidsbegrænset forlængelse af en opsagt stilling ikke kan sammenlignes med en tidsbegrænset stilling i øvrigt.

Kommentar:

 • Først skal afsnittet deles op i kortere sætninger efter indhold: Nævnet har afgjort sagen. Afgørelsen er, at … Begrundelsen for afgørelsen er, at …
 • Så skal vi af med flest mulige negationer efter det matematiske princip, at “minus gange minus giver plus” – det vil sige, at hvis den “ikke er ufrivillig”, så må den være frivillig.
 • Til sidst skal begrundelsen formuleres så kort som muligt. “Arbejdsløshed” og “ansættelse” er tilstrækkeligt lange i forvejen, og “arbejdsløshedssituation” og “ansættelsesforhold” er rent fyld.

5

I anledning af forhøjelse af Deres pensionsforsikring vil det – forinden vi tager stilling til antagelsen – være nødvendigt, på grund af risikostigning på mere end 25 %, at De returnerer vedlagte erklæring i udfyldt og underskrevet stand.

Forslag:

Du har bedt om at få forhøjet din pensionsforsikring. Da forhøjelsen er på mere end 25 %, er det nødvendigt, at vi får suppleret dine helbredsoplysninger. Derfor vil jeg bede dig om at underskrive den vedlagte erklæring og sende den tilbage til mig hurtigst muligt, så vi kan behandle sagen.

Kommentar:

 • For en ordens skyld: Det kan godt være, at hun ikke selv har bedt om at få en højere pension, hun har måske bare fået et nyt job med et ordentligt lønhop. Det kan vi ikke vide, så se bort fra det.
 • Men igen – opdel den lange sætning efter indholdet: Din pensionsforsikring skal stige temmelig meget. Derfor skal vi vide noget mere om dig. Og derfor får du lige et skema, du skal udfylde.
 • “… forinden vi tager stilling til antagelsen …” lyder nærmest, som om personen skal en tur i retten, og nu skal vidnerne høres. Det må være rigeligt at “behandle sagen”. (Men “se på sagen” lyder nok lidt for skødesløst.)
 • “Risikostigning” er direkte modbydeligt – hvem af os holder af at blive mindet om, at vi udgør en “risiko” for vores livsforsikringsselskab? Her er et eksempel på et fagudtryk, der aldrig må slippe ud i det fri!

Tilbage

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 14