Godt sprog 5b: Skriv personligt

Løsningsforslag

Her er de 5 afsnit med mine kommentarer og forslag til omskrivning. Skriv personligt! Er du enig? Læs side 92-95 i “Bedre breve – bedre e-mails”, hvis du vil vide mere om dette problem.

Gå tilbage til forsiden via linket nederst og fortsæt øvelsen med næste punkt.

1

Såfremt det måtte ønskes, er vi meget gerne til tjeneste med yderligere oplysninger til brug ved anmeldelsens udfyldelse.”

Forslag:

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har spørgsmål om, hvordan anmeldelsen skal udfyldes.

Kommentar:

 • “Du” og “jeg” – det er selvfølgelig personligt. Men det er ikke for personligt i et brev eller en e-mail, der i øvrigt er holdt i en professionelt venlig tone.
 • Hvordan har du tænkt dig at være “til tjeneste”? Ja, modtageren kan jo ringe eller e-maile til dig med sine spørgsmål. Dit direkte nummer og din e-mail-adresse står formodentlig i afsenderfeltet?

2

Det skal hermed på vegne af afdelingsbestyrelsen meddeles beboerne i BKA afd. 117, at der vil blive indkaldt til beboermøde, forinden at beslutning om gårdrydning træffes. Dato og sted oplyses senere.

Forslag:

På vegne af afdelingsbestyrelsen kan jeg oplyse, at vi har besluttet at indkalde til beboermøde om gårdrydningen. På beboermødet skal vi diskutere, om vi skal gennemføre den omdiskuterede gårdrydning, og om den i så fald skal være total eller kun delvis. Bestyrelsen udsender en dagsorden med oplysning om tid og sted hurtigst muligt.

Kommentar:

 • “Jeg” – det er nok formanden eller sekretæren i afdelingsbestyrelsen, i hvert fald én beboerne kender.
 • “Vi” – det er os alle sammen, alle beboerne (og selvfølgelig bestyrelsen). “Vi” skal nemlig diskutere, om “vi” vil have gården ryddet.

3

Hører man ikke fra Dem, eller tages Deres eventuelle indsigelser til følge, vil der ikke herfra blive orienteret yderligere.

Forslag:

Hvis vi ikke hører fra dig – eller hvis du protesterer, og din protest bliver taget til følge – vil vi ikke skrive til dig igen om denne sag.

Kommentar:

 • Her skal det nok være “vi”, da sagsbehandleren skriver på vegne af en forvaltning.
 • Sammenhængen er svær, så du er nødt til at fremhæve de 2 forudsætninger for, at modtageren ikke hører fra “os” igen, på én eller anden måde. Jeg har valgt tankestregerne; en anden sætningsstruktur havde været en anden mulighed.

4

Med henvisning til telefonsamtale af i går ansøger undertegnede hermed om den stilling som nattevagt ved plejehjemmet Nybrovænge, som er opslået ledig i Søndagsavisen.

Forslag:

Tak for en god samtale i går formiddags om den ledige stilling som nattevagt! Jeg er stadig meget interesseret i jobbet, og jeg håber, at vi kan mødes, så jeg kan fortælle lidt mere om mine kvalifikationer.

Kommentar:

 • I en stillingsansøgning har du en ekstra interesse i at skrive så personligt som muligt – selvfølgelig uden at gå over stregen.
 • Derfor skal du
  • have en masse “jeg” med; her er en tekst, der primært handler om dig selv
  • signalere en klar interesse i jobbet – du vil ikke bare have et job, men dét job
  • ramme en behagelig og personlig stil, der siger noget om, at du er et hyggeligt menneske, som de gerne vil have som kollega.

5

Vedr. Egeholmen 34, 3.tv., 1234 Rudtofte. Det meddeles hermed, at der af ejendommens kontor er modtaget klager fra omboende lejere, der føler sig stærkt generet af, at der udøves høj musik og støjende adfærd på trapperne, og at dette angiveligt skulle stamme fra nævnte lejemål. Der skal i den anledning gøres opmærksom på, at lejelovens regler om at “iagttage god skik og orden i ejendommen” naturligvis gælder samtlige beboere.

Forslag:

Vi har fået en del klager fra andre beboere i ejendommen – både i nr. 34 og i nr. 36 – over, at der bliver spillet meget høj musik i din lejlighed, og at du eller dine gæster støjer meget på trappen. Jeg vil derfor minde om, at din lejekontrakt henviser til lejelovens regler om at “iagttage god skik og orden i ejendommen”, og at du (fuldstændig som alle de andre beboere) skal overholde disse regler.

Kommentar:

 • Her er det vigtigt at være både personlig og præcis, så sagens alvor går op for modtageren:
  • Hvem har modtaget klager? Det har vi på ejendommens kontor!
  • Hvem har klaget? Det har dine naboer!
  • Hvem har de klaget over? Over dig og dine gæster!
  • Hvor alvorligt er det? – Ja, vi nævner lige ordet “lejekontrakt” i forbifarten, så kan du jo tænke lidt over dét …

Tilbage

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 10