Godt sprog 3b: Skriv aktivt!

Løsningsforslag

Her er de 5 afsnit med mine kommentarer og forslag til omskrivning. Skriv aktivt! Er du enig? Læs side 84-88 i “Bedre breve – bedre e-mails”, hvis du vil vide mere om dette problem.

Gå tilbage til forsiden via linket nederst og fortsæt øvelsen med næste punkt.

1

Kundeaftalen returneres i underskrevet stand til Superkredit i vedlagte portofri kuvert inden 14 dage (se datoen på følgebrevet). Som tak for hjælpen deltager alle modtagne kundeaftaler i lodtrækningen nytårsaften om 50.000 kr. + 10 x 5.000 kr.

Forslag

Hvis du er interesseret i vores tilbud, vil vi (eller jeg) bede dig om at underskrive kundeaftalen og sende den tilbage til os i den frankerede svarkuvert. Sender du den inden 14 dage, deltager du i vores store lodtrækning nytårsaften om en hovedpræmie på 50.000 kr. og 10 præmier á 5.000 kr.

Kommentarer

 • Der skal nogle mennesker ind i billedet for at få det til at virke vedkommende – noget mere du og vi (eller jeg).
 • Henvisningen til datoen på følgebrevet er unødvendig – det kan folk godt regne ud. Hvis “allerhøjst 14 dage” er meget afgørende, må du hellere skrive “10 dage”, så modtagerne har lidt margen.
 • Postvæsenet ekspederer ikke portofrie kuverter! Spørgsmålet er bare, hvem der skal frankere dem, og i dette tilfælde har Superkredit gjort det på forhånd.
 • Og så er det selvfølgelig ikke “kundeaftalen”, der deltager i lodtrækningen – det er dig.

2

Til forståelse af omfanget af det ansøgte vedlægges tegninger. Videre oplyses at det ved byggelovens § 8 bl.a. er fastsat, at sommerhusbebyggelse skal holdes i mindst 5 m afstand fra naboskel.

Forslag

Jeg vedlægger tegninger af den tilbygning, din nabo har søgt om dispensation til. Jeg kan desuden oplyse, at byggelovens § 8 bl.a. siger, at sommerhuse ikke må ligge nærmere end 5 m fra skellet til nabogrunden.

Kommentarer

 • Aktivt: Hvem vedlægger, hvem oplyser, hvem sender brevet – og hvem kan modtageren evt. ringe til, hvis han er i tvivl om noget? Der skal være mennesker i begge ender!
 • Konkret: ”omfanget af det ansøgte” vil sige ”den tilbygning, din nabo har søgt om dispensation til”. Hvorfor så ikke bare skrive det?

3

Erstatningsopgørelse vedrørende Sony CDX-C 5000 Radio/cd samt 1 stk. cd er vedlagt til underskrivelse og returnering i medsendte frigjorte svarkuvert.

Forslag

Jeg kan oplyse, at du får erstattet din bilradio/cd-afspiller plus én cd efter indbruddet i din bil. Jeg har vedlagt erstatningsopgørelsen – så snart du har underskrevet den og sendt den tilbage til os, får du erstatningen udbetalt.

Kommentarer

 • Det vigtigste først: Ja, du får erstattet din bilradio! (Mærke og type står i erstatningsopgørelsen, det må være nok.)
 • Det næstvigtigste lige bagefter: Sådan får du pengene, og cirka så lang tid kommer det til at tage.
 • Intet er altså overladt til gætteri – lige bortset fra, hvad den vedlagte frankerede svarkuvert mon kan bruges til. Tror vi på, at modtageren selv kan finde ud af det?

4

Anmodning om befordringsgodtgørelse bedes fremsat straks efter ankomst til sygehuset.

Forslag

Hvis du vil søge om at få refunderet dine udgifter til rejsen, vil vi bede dig om at gøre det hurtigst muligt, når du er ankommet til hospitalet. Du kan få et ansøgningsskema på afdelingens kontor. (Husk at gemme billetterne – de skal afleveres sammen med ansøgningsskemaet!)

Kommentarer

 • Helt enkelt: Hvem skal søge om ”befordringsgodtgørelse”?
 • … og til hvem – og hvordan? (Altså, hvor svært bør det være?)

5

Meddelelse af fristforlængelse for indsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb vil kun kunne ske med Boligstyrelsens godkendelse.

Forslag

Det er vigtigt at overholde fristen for, hvornår I skal indsende dokumentationen for, at I har brugt de afsatte beløb til de rigtige formål. Hvis I ikke kan overholde fristen, skal I søge Boligstyrelsen om at få den forlænget.

Kommentarer

 • 6 sætningsord i én ”sætning” (strengt taget 7, men ”Boligstyrelsen” er et navn) – det må være en slags rekord. Resultatet er, at det er helt umuligt at finde ud af, hvem der skal gøre hvad. Det er meget kritisabelt – ikke mindst fordi det er modtageren, der her får besked om at gøre en hel masse.
 • Du skal skrive helt klart, hvem der skal gøre hvad og hvornår i denne situation. Det er jo en slags instruktion!

Tilbage

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2023

Views: 13