Skriveteknik: Sådan gør du!

Der findes ikke en opskrift på at skrive bedre dansk – eller bare at skrive: “Skriveteknik for let øvede”. Som en gammel amerikansk skrivecoach engang skrev: “There is no one right way. Each of us finds a way that works for him. But there is a wrong way. The wrong way is to finish your writing day with no more words on paper than when you began. Writers write.” (Robert P. Parker.)

Så det, der er samlet i dette afsnit – det er bare en liste over nogle af de ingredienser, der kan indgå, som virker for mig i min personlige skriveteknik, og som i hvert fald en del af mine studerende i tidens løb har haft glæde af: Noget om konkret praktisk skriveteknik og om at få skrivearbejdet fra hånden, hvad enten det gælder rapporter, stile, e-mails eller romaner.

Du kan måske bruge nogle af artiklerne som inspiration eller tjekliste, for du bør på en eller anden måde nå gennem alle punkterne mindst én gang under arbejdet med din tekst, uanset hvordan du skriver. Og hvad. Til syvende og sidst er det jo det færdige resultat, der tæller.

Der er skrevet utrolig meget om skriveteknik hist, her og allevegne – se bare samlingen af citater – og nogle vil sikkert synes, at mine råd så rigeligt kan undværes. Til dem vil jeg bare sige som den gamle romerske historiker Flavius Arrianus: Men de, som undrer sig over, at også jeg kunne finde på at skrive sådan en bog, efter at der har været så mange andre historieskrivere, de bør først læse alle de andres skrifter og derefter min bog, og først derefter kan de få lov til at undre sig.

Hits: 782