Mere om rapportskrivning

Skriv bedre rapporter 12

Rapporter er så meget. Og nu er serien her slut.

Artiklen er den sidste i en serie på 12, der tilsammen udgør et mini-rapportkursus.

Af Per Salling

Der er skrevet rigtig meget om rapportteknik, både i bogform og på internettet. Her nævner jeg kun nogle få titler.

Grundbogen om emnet er Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens “Den gode Opgave” (Forlaget Samfundslitteratur). Det er den store og bogstaveligt talt altomfattende bog om emnet, og mange af mine studerende (professionsbachelor-niveau) har været meget glade for den, mens andre har fundet den lidt overvældende. Nyeste udgave lige nu er 5. udgave fra 2017 – du kan bruge 4. udgave, men helst ikke ældre.

Mindre og lettere bøger er fx Trine Tofts “Bachelorprojektet – sådan gør du” og “Informationssøgning til bachelorprojektet”. Mindre, lettere og lidt mere strøget mål rent indholdsmæssigt, men måske også mere overskuelige i en presset situation, hvor det bare skal gå stærkt.

Det er for dumt
at blive kritiseret
for at overtræde
formalia!

En ganske lille sag (30 sider) er Rikke von Müllen og Thomas Harboes “Byggesten i samfundsvidenskabelige opgaver”, udgivet af Det samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Her er hele koen kogt ind til en enkelt bouillonterning, og det er gjort af et par gode studievejledere. Den kan sagtens bruges af studerende fra andre fag, men den dækker selvfølgelig kun de helt basale ting. “Byggestenene” kan findes digitalt, og det er der ingen grund til ikke at gøre.

Von Müllen og Harboe kan med fordel suppleres af Peter Stray Jørgensens lille pjece “Formalia i opgaver på videregående uddannelser“.

På nettet finder du også rapportvejledninger fra stort set alle uddannelser, formodentlig også din egen. Mange gymnasier har også vejledninger liggende tilgængeligt.

Det er under alle omstændigheder nødvendigt at tjekke retningslinjerne for rapportskrivning fra dit eget uddannelsessted og følge dem. Det er for dumt at blive kritiseret for at overtræde formalia!

Med hensyn til køb af bøger: Jeg ville personligt aldrig betale penge for en fagbog, der ikke er en obligatorisk pensumbog, uden først at tjekke den grundigt ud på biblioteket. Se dig for! Nogle foretrækker den ene bog, andre har bare mere udbytte af en anden. Og ud over de her nævnte står der vel en reolmeter om emnet på et ethvert ordentligt kommunebibliotek.

God skrivelyst!

Her er så hele artikelserien:

1 Hvad er en rapport?
2 Hvordan er den typiske rapport bygget op?
3 Hvad går opgaven ud på?
4 Hypotesen – det, der gør problemformuleringen interessant
5 Så skal der skrives! En god model til en “synopsis”
6 Kilder og “data” – eller: Hvorfor Google og chatbots ikke er kilder!
7 Rapportens hovedafsnit: Så går det løs!
8 Skriveprocessen
9 Godt rapportsprog
10 Kildehenvisninger
11 Serviceafsnittene – alt det, der er uden om det, der er indeni
12 Mere om rapportskrivning

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2010-2023

Hits: 321