Godt rapportsprog

Skriv bedre rapporter 9

Rapporter er så meget. Fysikrapporter, projektrapporter, undersøgelsesrapporter. Seminar-rapporten ved 3. årsprøve og Dyrevelfærdsrådets brevdueavlerrapport. De skal skrives – men de skal altså også læses! Og det forudsætter, at du skriver i et sprog, som din læser kan (og har tid til – og gider) læse. Godt rapportsprog!

Artiklen er den 9. i en serie på 12, der tilsammen udgør et mini-rapportkursus.

Af Per Salling

En vigtig kvalitet ved gode rapporter er respekt for hovedreglen: Et svært emne kræver et let forståeligt sprog. Men let forståeligt for hvem? Forfatteren selv – eller læserne?

Du kommer ikke uden om at forholde dig til, hvem der er målgruppen for din rapportskrivning. Fagsprog er selvfølgelig i orden, hvis du skriver til fagfæller. Men “fagfæller” er et elastisk begreb, så fagsprog skal under alle omstændigheder bruges med omtanke. Og det skal enten undgås eller forklares, hvis du skriver til andre! Et svært emne kræver et let sprog!

En læser, der ikke forstår dig, kan let blive irriteret. Derfra er der et meget kort skridt til at føle sig fornærmet – og det er ikke en følelse, du vil fremkalde hos hverken lærer, censor, chef eller kunde – vel?

Pas specielt på med et højt abstraktionsniveau. Hver gang læseren er nødt til at stoppe op og tænke sig om (“hvad mener forfatteren egentlig med det her?”), er der en seriøs risiko for at irritere ham.

 • Skriv aktivt
  Forkert: “Det skal i denne rapport dokumenteres, at…”
  Rigtigt: “Jeg (eller vi) vil i denne rapport dokumentere, at…”
  Se Passivt sprog og aktivt sprog.
 • Skriv enkelt
  Forkert: “Anlægges der et udviklingspsykologisk perspektiv, og vender man sig til de mindre børns verden, tegner der sig det billede, at de mht. udtalen fortrinsvis henter deres mønstre blandt kammerater…”
  Rigtigt: “Hvis vi ser nærmere på de mindre børns sproglige udvikling, opdager vi, at de…”
  Se Bullshit! og Mere bullshit!
 • Skriv korrekt
  Undgå stavefejl og grammatiske fejl (fx kommafejl) – de gør i sig selv din tekst sværere at læse.
  Se En viskdenbaleig unsdelrøgelse om stanving og Dansk komma

Se også Godt rapportsprog – godt teknisk sprog, hvor jeg i 4 afsnit går meget dybere ned i det gode rapportsprog.

BOKSEN
Tænk på de lærebøger, du har mødt på din vej gennem livet, og gentag for dig selv: Et svært emne kræver et let sprog… Hvor svært burde det være?

Hele serien:

1 Hvad er en rapport?
2 Hvordan er den typiske rapport bygget op?
3 Hvad går opgaven ud på?
4 Hypotesen – det, der gør problemformuleringen interessant
5 Så skal der skrives! En god model til en “synopsis”
6 Kilder og “data” – eller: Hvorfor Google og chatbots ikke er kilder!
7 Rapportens hovedafsnit: Så går det løs!
8 Skriveprocessen
9 Godt rapportsprog
10 Kildehenvisninger
11 Serviceafsnittene – alt det, der er uden om det, der er indeni
12 Mere om rapportskrivning

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2010-2023

Hits: 461