De 5 på reolen

Der er skrevet en uhyrlig mængde bøger om at skrive og om det danske sprog i det hele taget. Nogle af dem er vigtigere end andre, og nogle få er nærmest uundværlige, hvis man mener det en lille smule alvorligt. Her er mit bud på de 5 vigtigste bøger om emnet.

Af Per Salling

Jeg forudsætter, at du ikke er sprogforsker (eller studerende) – så er udvalget et andet, og du kan nok heller ikke nøjes med 5 på reolen. Men som ivrig og interesseret sprogbruger har du (mindst) brug for dem her. Og de er sjovt nok forholdsvis billige alle sammen.

Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen og RO+

”Loven og profeterne”, simpelthen. I en diskussion om retstavning er det altid ”den grønne”, der har ret.

“3. udgave af Retskrivningsordbogen er den første der udsendes efter at lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning og lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn trådte i kraft 1.8.1997. I begge love fastslås det at dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentligøres i den officielle danske retskrivningsordbog, som redigeres og udgives af Sprognævnet.”

Og hver ny udgave udløser spontan forargelse over, at nu må vi / må vi ikke mere skrive ”majonæse” i stedet for mayonnaise osv.

Nyeste udgave er 4. udgave fra 2012. Den kan fås som bog med alle retskrivningsreglerne, og den kan benyttes online på Dansk Sprognævns hjemmeside. Men den online-udgave kan du ikke nøjes med, for den har ikke retskrivnings- og tegnsætningsreglerne med. Heldigvis er RO+ nu kommet; og den er fiks, for den giver mulighed for at søge på andet end første bogstav: Endelser, bestemte bogstavkombinationer osv. Og retskrivningsreglerne er der også. Log på første gang, mens du er online – derefter ligger den på din pc.

Retskrivningsordbogen fortæller ikke hele sandheden; for dansk rummer mange flere ord end dem, du kan finde her, fx sammensætninger og fagudtryk. Retskrivningsordbogen har ca. 64.000 opslagsord, Den Danske Ordbog (den store 6-binds ordbog) har ca. 100.000 opslagsord, og sproget rummer formodentlig 2-3 gange flere. Men Retskrivningsordbogen har altså de 64.000 mest brugte, og det kan du jo altid begynde med…

Alinea/Dansk Sprognævn, 4. udgave 2012, 1056 s., 150 kr. (Men RO+ er altså gratis.)

Galberg Jacobsen og Stray Jørgensen: Håndbog i Nudansk

Præsentation er forhåbentlig unødvendig – Politikens Håndbog i Nudansk er en af de meget få bøger på dansk, der i ordets bogstaveligste forstand er sin vægt værd i guld. Der findes næppe det aspekt af praktisk kommunikation, der ikke bliver behandlet udførligt, og en meget stor del af det danske sprogs tvivlstilfælde og faldgruber bliver også afdækket.

Her er fx artiklerne under ’k’: Klager, Kolon, Komma, Kommunikation, Komparation (gradbøjning), Konjunktioner (bindeord), Korrekturtegn, Korrespondance.

Artiklerne er præcise og velskrevne og godt illustreret med eksempler, og de indledes altid med en boks ”Kort og godt om…”, hvor hovedbudskabet resumeres ganske kort. Det er praktisk, hvis du ikke lige har tid til at læse 3 sider om præsens participium (nutids tillægsform), men bare lige skal have frisket op, hvordan sådan én ser ud, og hvordan den bruges.

Kort og godt om præsens participium
Præsens participium (nutids tillægsform) er den bøjning af et verbum (udsagnsord) der ender på -ende, fx ankommende. Den kan i nogle tilfælde være svær at skelne fra præterium participium (datids tillægsmåde) når denne form ender på -ne, fx ankomne. Præsens og præteritum participium har hver sin betydning. Præsens participium betegner noget der sker eller er ved at ske. Præteritum participium betegner noget som er sket: Indløbende nyheder er nyheder der indløber eller er ved at indløbe, mens indløbne nyheder er nyheder der er indløbet. Brug hellere grundlæggende end grundliggende. Men vær klar over at grundliggende også er korrekt. Brug hellere få foræret end få forærende (der dog også er korrekt).

Vil du vide hvorfor? Så læs hele artiklen.

Kort sagt: Køb den! Som skriverkarl m/k kan du simpelthen ikke leve uden.

Politikens Forlag, 6. udgave 2013, 696 sider, 400 kr. (forlagets pris – se dig for!)

Erik Hansen: Rigtigt dansk

”Rigtigt dansk” er ikke revideret siden 1993, så den er allerede 3 smårevisioner af retskrivningsreglerne gammel. Men for de nysgerrige er den en helt uundværlig (og morsom) diskussion af 50 principielle tvivlstilfælde i dansk retskrivning og grammatik.

Erik Hansen gennemgår en lang række tvivlstilfælde og forklarer grundigt og let forståeligt, hvad der er rigtigt, og hvad der overraskende nok også er rigtigt – og hvorfor. De fleste af tilfældene er ganske vist også gennemgået i ”Håndbog i Nudansk”, men slet ikke forklaret i så grundigt som her. For eksempel: Du kan slå op i ”Håndbog i Nudansk”, hvis du kort og godt vil vide, hvornår du skal bruge ”hver sin” og hvornår ”hver deres” – men i ”Rigtigt dansk”, hvis du vil vide hvorfor.

Mange af tvivlstilfældene viser sig ved nærmere eftersyn at være selvfølgeligheder:

”Går det an at sige og skrive lukke op? Man kan lukke en dør, et vindue, en æske osv., men kan man modsat lukke døren, vinduet, æsken op? – Det kan selvfølgelig hedde åbne; men som men ser, kan det også hedde lukke op – ellers var der jo ikke noget at være i tvivl om.”

– Og så kommer kommentaren med eksempler fra Oehlenschlæger til øloplukker.

I det hele taget har Mester Erik sjældent været mere veloplagt: “Det danske folk nægter at lære grammatik, men insisterer på at bruge grammatisk komma. Så skal det gå galt.” Jovist. Vi savner ham …

Hans Reitzels Forlag, 2. udgave 1993, 197 sider, 188 kr. (Har været udsolgt fra forlaget, men kan vistnok købes igen – ellers må du finde den brugt eller på biblioteket.)

Gunnar Nissen: Overskuelig dansk grammatik og sproglære

Efter min mening det hidtil bedste bud på en god, dansk basisgrammatik for hvermand; let forståelig, let tilgængelig og meget overskuelig med mange gode eksempler. Målgruppen er hele skolesystemet fra folkeskolens ældste klasser over gymnasium og handelsskoler til voksenundervisningen på VUC; men den er også meget velegnet til selvstudium og som opslagsbog.

Niveauet er passende: Langtfra ”alt” om dansk grammatik, men alt, hvad du behøver for for at forstå sprogets dele og den måde, de arbejder sammen på.

Fremstillingen er inddelt i 3 vigtighedsniveauer: Det, der er trykt med fed (”De’ ska konnes!” hører jeg min gamle regnelærer sige), det, der er trykt med normal skrift og det, der er trykt med småt: Alle de små ekstra eksempler, sideblik til andre sprog, husk-også-lige og mens-jeg-er-ved-det. Det ser rodet ud ved første blik, men fungerer glimrende i praksis.

Bogen er gennemsyret af underviserens praktiske indfaldsvinkel – ikke mindst, når små skæve sideblik til engelsk og tysk grammatik samt matematik (!) bruges til at illustrere eller udvide en pointe. Og så er det charmerende, at en forfatter af en grammatik (findes der noget mere teoretisk end en grammatik?) i dén grad brænder for sit stof.

“Mange sprogligt svage elever får et anspændt, aggressivt, ja, hadefuldt forhold til alt, hvad der bare lugter af grammatik. Det er urimeligt! Det er interessant og gør livet og sproget rigere, at vi forstår de sproglige sammenhænge.”

Branner og Korch, 3. udgave 2003, 155 sider. Udsolgt fra forlaget, men find den brugt på Google, hvis du mener en lille smule (og ikke for meget) med dansk grammatik.

Galberg Jacobsen og Skyum-Nielsen: Dansk sprog – en grundbog

Ifølge forordet er ”Dansk sprogment som ”en almen introduktion i dansk sprog på akademisk niveau” til brug på handelshøjskoler, seminarier og universiteter; men det skal man ikke lade sig forskrække af. Bogen er usædvanlig velskrevet og meget let tilgængelig, og selv om niveauet måske er ”akademisk” (det vil i denne sammenhæng sige 4.g), så er sproget det bestemt ikke.

Bogens hovedsigte er den teori, der umiddelbart kan bruges i den praktiske sprogfærdighed. Den begynder med en god gennemgang af ”de 10 bud” for skriftlig fremstilling (Skriv godt, skriv personligt, skriv forståeligt, skriv konkret osv.) – godt forklaret og med mange gode eksempler. Et par korte afsnit om sprogbrugsanalyse og sprognormer (fx dialekter, generations- og fagsprog) giver lige akkurat en introduktion til emnerne. Gennemgangen af sætningsled og sætningsskema er glimrende – den bedste og letteste indføring i sætningskonstruktion på ”akademisk” niveau, jeg nogensinde har set. Så er der et par gode afsnit om juridisk sprogbrug (dvs. kancellistil), taleteknik, referater og ”sproglig koncentration” (ordsprog, slogans, klicheer, mottoer osv.) – og en meget lang kommenteret litteraturliste efter hvert afsnit.

“Feltanalysen – som analysen ved hjælp af sætningsskemaet ofte kaldes – er kun et hjørne af den danske grammatik. Men den er et vigtigt hjørne som det kan være nyttigt at have et nærmere kendskab til. Feltanalysen er et velegnet og præcist redskab når man skal beskrive sin egen og andres sprogbrug. Ved hjælp af sætningsskemaet kan man fx få overblik over nogle af de karakteristiske forskelle mellem officielt skriftsprog og mere uhøjtideligt og talesprogspræget sprog. Det er i høj grad feltanalysens anvendelighed som redskab i stilistisk analyse der gør at det kan betale sig at lære at analysere sætninger ved hjælp af sætningsskemaet. Det er også grunden til at stilistiske forhold i videst muligt omfang er inddraget i den grammatiske gennemgang.”

”Dansk sprog” har en sjovt usammenhængende struktur, som om den er groet frem af et undervisningsmateriale; og det er den også: “Så skal de have lidt om dét og lidt om dét – og det dér skal vi lidt grundigere ind på – og vi begynder med noget, der interesserer alle, og slutter med noget morsomt.”

Men det virker. Og det gør bogen til det helt rigtige valg for den, der er interesseret i sproget og gerne vil læse lidt mere solidt stof om det uden at blive ”akademisk” i hovedet af den grund.

Schønberg, 2. udgave 2007, 310 sider, 250 kr.

Og så den sjette: Nudansk Ordbog med etymologi

Politikens Nudansk Ordbog har ikke helt samme vægt som Retskrivningsordbogen, fordi den ikke er ”loven og profeterne”, og fordi dens retskrivnings- og grammatikregler er (for) kortfattede og utilstrækkelige. Til gengæld er den meget større. Den har over 100.000 opslagsord, og den fortæller om ordenes betydning, udtale, brug, sammensætninger og oprindelse. Mange eksempler! Den vil du også have glæde af at have.

Der følger en cd-rom med, når du køber den, så du får den både på reolen og på skærmen. Det trækker ikke ned.

Politikens Forlag, 4. udgave 2010, 1728 sider (2 bind), 600 kr. (Du kan måske finde den brugt billigere, men helst ikke ældre end 2. udgave.

Og den syvende: Susanne Staun: Fuck(,) en lækker røv! – Basisgarderobe til den nøgne sprogbruger

Her er bogen for dig, der er spejlblank på grammatik og tegnsætning og i øvrigt er fløjtende ligeglad – eller ville være det, hvis det ikke lige var fordi du ku tænke dig avancere fra jobbet som sæsonarbejder i Fælledparken (ham der sætter talerstolen op til 1. maj). Som damen selv skriver:

Værsgo. Nu har jeg forenklet grammatik og tegnsætning med MAX-pedalen i bund og forsøgt at gøre sproget tilgængeligt for selv den splitternnøgne sprogspasser. Er det dig – I så fald er du gået rigtigt. (…) Jeg ved at de sure gamle sprogrøgtere vil sende mig uden for døren. Med deres æggeånde og skingre stemmer vil de tordne, at jeg “glemte” dit og dat og ikke kan tillade mig at forenkle dette prægtige felt på denne abefacon. Gu kan jeg så. Alle kneb gælder. Og bogen er ikke til dem – så pil af, pedanter.

Ja, jeg sir ikke noed. Damen lever af at skrive (krimier, altså), og på fotos ser hun almindelig velnæret ud, så hun må vel kunne tjene til føden ved det. I hvert fald: Her er bogen til dig, der ikke engang orker Gunnar Nissen, og som kan leve med en seriøst kæk stil. 100 siders gode råd koncentreret om de fejl, de allerfleste af os begår. Så det -.

Gyldendal, 1. udgave 2015, 111 sider, 130 kr.

Og den ottende …

Så stopper vi. Jeg lovede kun 5!

(Men hvis du alligevel skal på biblioteket efter en af de ovennævnte, så kig lige efter Lars Daneskovs “Så snak dog dansk, mand”. Den er ikke helt i hegnet.)

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2005-2018

Hits: 423