Øvelser

Bedre breve - bedre e-mails indeholder en del omskrivningsøvelser og sproglige øvelser. I "brevbogen" kan du finde adressen på en side med løsningsforslag. Her er et enkelt eksempel.

"Kundeaftalen returneres i underskrevet stand til Superkredit i vedlagte portofri kuvert inden 14 dage (se datoen på følgebrevet). Som tak for hjælpen deltager alle modtagne kundeaftaler i lodtrækningen nytårsaften om 50.000 kr. + 10 x 5.000 kr."

Forslag:

"Hvis du er interesseret i vores tilbud, vil vi (eller jeg) bede dig om at underskrive kundeaftalen og sende den tilbage til os i den frankerede svarkuvert. Sender du den inden 14 dage, deltager du i vores store lodtrækning nytårsaften om en hovedpræmie på 50.000 kr. og 10 præmier á 5.000 kr."

Kommentar: