Ikke-lineært eller rumligt?

En hypertekst-forfatter vil gå helt anderledes til frugterne. I stedet for at opstille sit bud på én mulig rækkefølge og et muligt hierarki, vil han eller hun skabe en struktur, så læserens behov styrer udvalget af frugter og deres hierarki:

Du - som systemets konstruktør - giver læseren mulighed
for at komme med sine egne forudsætninger
og trække på sine egne erfaringer og behov.

Kald det mindmap-tænkning, hvis du vil ...