Her i teksten kan du bevæge dig helt frit - ad de stier, jeg har planlagt.

Du er blevet frigjort fra mit lineære forløb, men du er stadig afhængig af mine ideer om, hvilke links der er relevante. Du er i et univers, jeg har skabt.

Jeg har overblikket og magten.

Ude på nettet er du ikke bundet af en forfatters vilje.
Du er fri til at navigere, som du vil.
I en Multi-User Dungeon går friheden videre end til at navigere.
Du deltager i skabelsen, fordi dine handlinger påvirker det,
der sker derefter.

Men er det "handling" eller kunstig virkelighed?

Velkommen i cyberspace!