Litteratur - hvad er det overhovedet?

Encyklopædien: "Ved litteratur forstod man til at begynde med [hvilken herligt altfavnende formulering! -PS] alt skrevet, efter bogtrykkerkunstens opfindelse særligt alt trykt. / Over for dette brede litteraturbegreb stillede man omkring år 1800 et smallere, der alene gjaldt den kunstnerisk udformede litteratur (...) synonymt med skønlitteratur. Ydermere har man siden romantikken talt om mundtlig litteratur, omfattende folkedigtning og mundtlig tradition ... / Da man ca. 1970 atter ønskede at inddrage (...) sagprosa, erstattede man undertiden ordet litteratur med "tekst"."

Alastair Fowler er mere kontant i "Kinds of literature":

"Some things are literature
simply by virtue of being fiction
while other things, non-fiction, only become literature
by being particularly good."

Altså: Ikke nødvendigvis skriftlighed, men fiktion og kvalitet.