Indtil nu er jeg begyndt 4 gange på Stuart Moulthrops hypertekst-roman "Victory Garden" om amerikanske unge under golfkrigen (den første). Hver gang har "kapitel 1" drejet mig et andet sted hen (og så er der endda 4 indgange, hvoraf jeg endnu kun har prøvet de 2), hver gang en ny historie, hver gang en ny læseoplevelse. Uanset hvor mange gange jeg kaster mig ind i den, vil jeg aldrig kunne være sikker på, at jeg har fået "det hele" med.

Og omvendt: Uanset hvor meget jeg prøver, vil jeg formodentlig ikke kunne rekonstruere historien fra sidst.


Der er mange flere eksempler, også på dansk.
Michael Valeurs "Blackout" er ikke kedelig
- og dit bibliotek kan skaffe den!

(Men den rejser også et interessant problem for genren...)