Enhver ny måde at kolportere bogstaver på
kalder på nye måder at læse dem på.

Og steder.

Var det Dafolo, der engang begyndte at trykke lyrik
på bagsiden af blanketter og spørgeskemaer?