Hypertekst:

Martin Engebretsen - nordens første doktor i net-journalistik: "Den korte versjonen er at hypertekst handler om elektronisk sammenkopling av informasjonsenheter. Det er i grunnen den eneste definisjonen som samler hypertekstforskere flest - dvs enkelte ønsker til og med å sløyfe "elektronisk", og dermed innlemme ulike typer papirlitteratur preget av en ikke-lineær innholdsstruktur. Da glemmer man imidlertid at hypertekst ikke bare handler om struktur, men også om tilgang."


Eller også husker man det netop.

For er Martins tilgang den eneste tænkelige?
Er "hypertekst" ikke mulig uden for skærmen
- og uden links?