Hypertekst og litteratur

Selvfølgelig kan nettet bruges til at viderebringe "almindelige" tekster. (Og det er langt det almindeligste.) Men det nye medie åbner også for en "ny" slags tekst - en tekst, der hænger sammen på en "ny" måde. Og dét stiller andre krav til læserne.

En af mine lærere på Sorø Akademis Skole havde Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder (26 bind), og han hævede, at han havde læst det fra ende til anden - nemlig som natbordslæsning, efterhånden som det udkom. Men kan men strengt taget læse et leksikon? Det er vel ikke en "tekst" som sådan. - Og hvad skete der, når en artikel i bd. 7 henviste til en artikel i bd. 17, som først udkom 3 år senere?