Forventninger til en tekst

Forventninger til det skrevne sprog: Lineært fremadskridende, ét ord ad gangen, linie for linie, afsnit for afsnit, kapitel for kapitel - og så en indholdsfortegnelse, hvor kapitlerne står pænt i rækkefølge. Logisk rækkefølge jf. forfatterens forestilling og hensigt.


Men er det virkelig den eneste måde at skrive på? Hvad ved vi om teksten før Gutenberg? Og om teksten før skriften? Skal vi gå frem eller tilbage for at komme videre?