Omatskrive.dk - E-mails og breve fra det offentlige til borgere og kunder 4

E-mails og breve fra "det offentlige" til borgere og kunder -
brev4

Korte og overskuelige sætninger

Af Per Salling

  1. Retorik til hverdagsbrug
  2. Det vi skriver - og måden vi skriver det på
  3. Hvem er du - i embeds medfør? Og hvem skriver du til?
  4. Korte og overskuelige sætninger
  5. Aktivt og konkret sprog
  6. Den gode e-mail
  7. Justitsministeriets vejledning nr. 224

Lange og snørklede sætninger er et levn fra gamle dages kancellistil. I dag er det kun meget få, der synes om den slags - og hvis man ellers er klar over, hvad man vil skrive, er det også lettere at formulere sig i korte, overskuelige sætninger.

En sætningslængde på 15-18 ord i gennemsnit giver et professionelt og læsbart sprog, helst med hovedsagen nævnt først og biomstændighederne bagefter.

Når sætninger ender med at blive lange og uoverskuelige, skyldes det ofte et stort forbrug af såkaldte sætningsforlængere som fx idet, hvilket, hvorfor, samtidig med og ligesom.

Den slags kunstig sammenhæng er næsten aldrig nødvendig - det er meget bedre at sætte et punktum i stedet for forlængeren. (Hvad er i øvrigt det "samtidige" i eksemplet? - Husk, at "samtidig med" som hovedbetydning har "præcis på det samme tidspunkt".)

For de fleste læsere virker det forstyrrende at blive mødt med længere indskud og indskudte sætninger. Desuden vil det, der står i indskuddet, komme bedre til sin ret i sin egen sætning. Det gælder også henvisninger til love, regler mv.

Men mange korte sætninger kan selvfølgelig godt få en tekst til at virke hakkende og usammenhængende. Derfor er det vigtigt at skabe en god og naturlig sammenhæng mellem sætningerne ved at hægte dem sammen med en kobling "hen over punktummet". Det kan man med en håndfuld tilsyneladende overflødige småord og vendinger som derfor, imidlertid, nemlig, naturligvis, også m.fl. De er gode, netop fordi de binder sætningerne sammen.

Til afsnit 5


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com