send!
Udskriv!

Gode links

Der er ret mange sider på nettet. En hel del af dem handler om sprog og kommunikation. Og ikke så få er faktisk gode. Så den følgende stribe links til danske og engelsksprogede sider er hverken udtømmende, dækkende eller retfærdig. Den er simpelthen et sted at komme videre fra.

Listen er opdateret januar 2016.

 1. Ordbøger, sproghjælp og sprogdiskussion
 2. Andre sprogkonsulentsider med gode råd
 3. Om at skrive
 4. Om at skrive på nettet
 5. Hypertekst
 6. Kommunikation, journalistik og markedsføring
 7. Sprogpolitik
 8. Organisationer og foreninger
 9. Skæve sider
 10. Døde sider
 11. Sprogsider om andet end at skrive
 12. Gode samlinger af links
 13. Og så til sidst: Internettets sidste side

Hvis du finder et "dødt" link, er det venligt at give mig et praj. Skriv til mig her!

1 Ordbøger, sproghjælp og sprogdiskussion

Sproget.dk
Sproget.dk er "indgangen til det danske sprog" - eller bliver det efterhånden. Siden er skabet af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i fællesskab, og formålet er, at den skal være "det sted på nettet hvor man finder vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark." Målgruppen er både professionelle sprogbrugere og alle os andre almindeligt interesserede. Kig ind!

Ordnet.dk
Ordnet.dk er en ældre og mere primitiv (men for nogle måske mere overskuelig?) version af Sproget.dk - simpelthen en forside med indgange til de 3 store ordbogsværker Den Danske Ordbog, Ordbog over det Danske Sprog og Korpus.dk.

Dansk Sprognævn
Dansk Sprognævns hjemmeside rummer en glimrende sproghjælp, først og fremmest i form af en OSS (på engelsk FAQ...) og en online-version af Retskrivningsordbogen. (Cd-rom-udgaven er dog bedre, ikke mindst fordi den har retskrivningsreglerne med.) Desuden er "Nyt fra Sprognævnet" lagt på siden med fuld tekst fra 1998 og frem.

Nye ord i dansk
"Nye ord på nettet fra 1955 til i dag" bygger på den trykte bog "Nye Ord 1955-98 - Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998". Den er udarbejdet af Pia Jarvad, seniorforsker i Dansk Sprognævn, og den udkom på Gyldendals Forlag i 1999. Den elektroniske version er lagt på nettet af Dansk Sprognævn.

KorpusDK
KorpusDK er en elektronisk tekstsamling - en "ordbog", der udelukkende består af teksteksempler (altså ingen forklaringer af nogen art) - fra perioden 1988-2002. Den er opbygget af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for at "afspejle og dokumentere dansk skriftsprog omkring år 2000". Hele samlingen, der rummer mere end 50 millioner ord og vendinger, er frit tilgængelig til online søgning. Du kan også finde den via Ordnet.dk.

Ordbog over det Danske Sprog
Ordbog over det Danske Sprog (ODS) er "den store danske ordbog" i ordets bogstaveligste forstand. Den blev udgivet i årene 1918-56 (med 5 supplementsbind udgivet 1992-2005), fylder 33 bind og dækker det danske sprog fra ca. 1700 til 1950. Den kan selvfølgelig ikke erstatte moderne ordbøger i praktisk daglig brug, men hvis du er interesseret i det klassiske danske sprog op til omkring 1950 - hvis du fx læser bøger fra før 1950 - kan du have meget glæde af, at den nu er lagt på nettet.

Når du nu er på de kanter, så kig ind hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og læs om Den Danske Ordbog.

Ordbogen over faste vendinger (tidligere "Idiomordbogen")
Hvad betyder ryge en finke af panden? Kunne panden også ryge af finken? Og er det den samme pande, man får horn i? Hvem er det, der fiser i hornlygten? - "Idiomer" er faste udtryk, vendinger og talemåder, som vi bruger og misbruger, forstår og misforstår og somme tider krydser i flæng, så de passer som fod i handske. "Center for Leksikografi" ved Handelshøjskolen i Århus står bag projektet, som er næsten helt gratis at bruge: For 19 kr./måned får du den sammen med Politikens Engelsk-Dansk-Engelsk-Ordbøger og Retskrivningsordbog. (Ordbogen.com udbyder også større og dyrere ordbogsabonnementer.)

IT-ordbogen
"IT-Terminologi-Udvalgets Ordbog" levede og døde med store bevillinger i midten af nullerne. Udvalget var sammensat af folk fra IT-branchen og Dansk Sprognævn m.m., så det faglige niveau var på plads og i orden; men det blev projektet jo ikke færdigt af. Til gengæld har både PC-skolen og Komputer for alle lagt noget på nettet, og så er der jo også altid Wikipedia ....

Den Danske Online-ordbog
Den Danske Online-ordbog er et privat initiativ, der hviler på frivillig arbejdskraft, fx din og min. Ordbogen er selvfølgelig ikke autoritativ, som Retskrivningsordbogen er det, men den har mange udmærkede egenskaber - se brugervejledningen, hvor de vigtigste er gennemgået.

Almen Sprogforståelse
Siden om "almen sprogforståelse" er etableret af lektor Sten Stenbæk fra Fjerritslev Gymnasium, og den indeholder meget nyttigt materiale - ikke kun til gymnasiernes undervisning i almen sprogforståelse, men også til glæde for alle os andre sproginteresserede. Du finder bl.a. en almen grammatik og en encyclopædi over grammatiske betegnelser.

dk.kultur.sprog
Kender du Usenet? Abonnerer du på nyheds- og diskussionsgrupper? Næh - sikkert ikke. Og det er lidt synd, for denne efterladenskab af internettets urform er en af de allermest frodige og livskraftige måder at være online på. dk.kultur.sprog er den vigtigste gruppe - synes jeg. Linket ovenfor er til OSS'en (eller på udenlandsk: FAQ'en). Vil du vide mere om, hvad nyhedsgruppen går ud på, og hvordan du abonnerer på den, så se gruppens hjemmeside her.

Stavning eller kaos
Villy Lymann har samlet på sprogbøffer i mange år, og det er der kommet en stor og underholdende samling ud af. Læs og mor dig over alle de andre. For du kunne da aldrig selv finde på at invitere til fællespisning - vel?

bab.la
bab.la er en ny oversættelses- og selvstudieportal på nettet. Den tilbyder bl.a. oversættelser fra ordbøger, sprogquizzer og spil og lektioner til bl.a. forbedring af ordforråd. Portalen er stadig under udvikling, men er allerede uhyre omfattende - gå selv på opdagelse, fx i dansk-engelsk-delen!

Senest er bab.la kommet med en formuleringsfunktion , som ser ud til at være en meget effektiv hjælp til sætningsbygning. Jeg har i hvert fald haft glæde af den i min egen undervisning. Desværre fungerer den endnu kun på engelsk, men mon ikke en dag ...?

Krydsord.dk
En af de allerbedste måder at lege retstavning ind på er at gætte krydsogtværser. De går nemlig ikke op, hvis ordene ikke er stavet rigtigt! Nu er Krydsord.dk dukket op som en gave til alle landets dansklærere og deres uregerlige unger. Og vi andre må gerne lege med!

2 Andre sprogkonsulentsider med gode råd

tjeksproget.dk
Tjeksproget.dk er et sprogkonsulentfirma, som ud over deres normale opgaver driver en udmærket hjemmeside med øvelser, månedlige sprogtips og en glimrende samling links.

Syntaksis.dk
Kursus- og sprogkonsulentfirmaet Syntaksis har - ud over mange gode kursustilbud - en række gode artikler om sproglige emner at byde på. Når du har læst dig igennem sproglighederne her på Omatskrive.dk, så fortsæt dér!

BRO Blog
Bro Kommunikation driver en underholdende og lærerig blog om sproglige emner, kompetenceudvikling og meget andet. Kig selv! Se fx denne (efterhånden halvgamle) fornøjelige beskrivelse af det virkelige forhold mellem dig og din læser - når al høflighedsindpakningen er skrællet af: 5 spørgsmål en voldspsykopat vil stille til din tekst ...

3 Om at skrive

Bullfighter (Why Business People Speak Like idiots)
For en del år siden var det internationale revisionsfirma Deloitte sponsorer for udviklingen af sprogprogrammet "Bullfighter", et middel mod den omsiggribende brug af bullshit i forretningssprog. Programmet blev sat på fri fod og kunne i en periode downloades og bruges af enhver, der skriver på engelsk. Nu er der ved første blik kun den bog tilbage, udviklerne skrev - se omtalen i linket og skaf den evt. fra Amazon. MEN der er da hjælp at hente hos The Wayback Machine, den store internethukommelse. Find programmets hjemmeside og download programmet her: Bullfighter!

elkan.dk
Mikael Elkans side er efterhånden blevet lidt trat; men i dens gode dage var den noget af det mest alsidige og underholdende, man kunne finde om det danske sprog på nettet. Og artikelsamlingen rummer stadig alt fra eksempler på danske dialekter over bandeordenes etymologi til kontant og målrettet sproghjælp på nogle af de typiske fejlområder.

Ole Togeby: Skribentens 10 bud
Togebys 10 bud går tilbage til hans "Sprogbog" fra 1986, men er revideret flere gange; og de fleste andre lignende lister om at skrive står i gæld til den. Her bliver den gennemgået grundigt og med mange eksempler.

FIDUSO
Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu begyndte som en bevægelse mod forkert splittede ord (skoleeksemplet er det berygtede "Odense Banegård Center"), men har efterhånden udvidet jagten til mange andre former for forkert sprogbrug. FIDUSO er udsprunget af nyhedsgruppen dk.kultur.sprog, og hjemmesidens vigtigste aktivitet er stadig debat mellem medlemmerne. Mange gode diskussioner, mange gode eksempler og mange gode links.

Førstehjælp til specialeskrivere
John Henriksens førstehjælp til specialeskrivere er en dejlig, generøs og let tilgængelig vejledning i kunsten at komme igennem specialet. Det er ikke raketvidenskab, men helt kontant og jordnært: Så gør du sådan, og så gør du sådan. Den kunne jeg godt have brugt, da jeg skrev speciale ...

Fyldepennen
Går du selv med en forfatter i maven, er der næsten ikke nogen vej uden om Fyldepennen.dk - "stedet hvor forfatterne springer ud", som de selv skriver. Du kan se dine ting på - nåja, ikke tryk, men offentliggjort, og du kan få andres kommentarer.

Stephen King: This really sucks!
Hvis du går omkring med en skønlitterær forfatter i maven, kan du simpelthen ikke undvære Stephen Kings mellemting mellem en erindringsbog og en samling af gode råd til forfatterspirer - se omtalen under "Litteratur". Men Stephen King fås også på skærmen, og gudskelov for det. Her er et link til et af mange klip på Youtube - mit yndlingsklip: This really sucks!

Plain English Campaign
Plain English Campaign er noget helt, helt andet og langt mere kødædende end vores eget Modersmål-Selskab med damehattene. Som de selv skriver: "Plain English Campaign is an independent pressure group fighting for public information to be written in plain English. (...) 'Public information' means anything people have to read to get by in their daily lives. 'Plain English' is language that the intended audience can understand and act upon from a single reading." Store krav at stille. Men nødvendige!

Kathy Henning: For writers, writing is never a waste of time
I dag er ClickZ en meget teknisk orienteret marketing-side. Men der var engang, da det var stedet, hvor de bedste amerikanske tekstforfattere skrev om at skrive; Nick Usborne og Kathy Henning, for eksempel. Nick Usborne har sin egen hjemmeside og sit eget nyhedsbrev nu (se nedenfor), men Kathy Hennings ting må graves frem fra ClickZ' artikelarkiv, og det er umagen værd! Læs hendes artikelserie forfra i datoorden som en føljeton.

4 Om at skrive på nettet

Netsprog.dk
Netsprog.dk er en samling af links om at skrive på nettet: Artikler, forskningsresultater, nyhedsbreve, weblogs og -sider. Siden er udviklet af webkonsulent og kursusholder Børge Kristensen som led i hans kursusvirksomhed Copenux. Den er meget omfattende og giver et glimrende overblik over store dele af forskningen inden for webkommunikation, informationsarkitektur og usability.

Vertikal.dk
Vertikal.dk er et af de gamle og solide steder om formidling på nettet. Steven Snedker og Martin Jørgensen driver den som led i deres firma af samme navn, for som de selv skriver: "Vi sælger viden - når vi ikke lige giver den væk." Siden indeholder en mængde artikler, hvoraf en hel del kun er for net-nørder, men rigtig mange også handler om at skrive gode tekster til nettet. Siden er stor, så du skal lede; men det gør ikke så meget, for den er så velskrevet, at du morer dig udmærket, mens du leder.

Writing for the Web
Crawford Kilian er en af veteranerne inden for web-skriveri; og hans blog Writing for the Web er en stor og rig kilde til motiverede meninger om webskriveri. Tilmed er der en god og godt opdateret link-liste med ressourcer, tekstforfattere og -redaktører, blogs og online tidsskrifter. Selvfølgelig alt sammen på engelsk.

Useit.com
Jakob Nielsen (ja, han er dansker, men bosat i Californien) er en af verdens mest citerede, højst betalte og mest forkætrede web-guruer. Men hvis man tænker over sin websides brugervenlighed, er han umulig at komme udenom. Enten gør man, som han siger - eller også vælger man bevidst at gøre noget andet, og i så fald tænker man sig om en ekstra gang. Følg med i hans "Alertbox" og læs hans tema Writing for the Web - selv om hovedrapporten "Concise, SCANNABLE and objective..." er fra 1997, er det stadig en af de vigtigste tekster overhovedet om at skrive og læse på nettet.

A List Apart
Jeffrey Zeldmans side for folk, der laver websider ("from pixels to prose, from code to content") handler efterhånden næsten kun om "usability", men der har gennem årene være mange rigtig gode artikler om at skrive. Linket her fører direkte ned i arkivet til "Writing".

5 Hypertekst

Electronic Literature Directory
ELD er et bibliotek af elektronisk litteratur, oprettet af Electronic Literature Organization - en non-profit organiation, der arbejder med at fremme elektronisk litteratur. er UCLA (universitetet i Los Angeles).

Word Circuits
Et andet interessant sted er Word Circuits, et bibliotek for noget af den vigtigste engelsksprogede cyberlitteratur, både prosa og poesi.

Eastgate
Hvis du er interesseret i hypertekst, er Eastgate en interessant virksomhed. Eastgates grundlægger Mark Bernstein er en af hypertekstens frontfigurer, og hans gamle essay Hypertext Gardens er en fremragende indføring i hypertekstens kunstneriske og praktiske muligheder. Eastgate udgiver hypertekst-skønlitteratur (både prosa og poesi) og faglitteratur, og hjemmesiden rummer mange eksempler.

Text - Hypertext
Jeg arbejdede selv lidt med hypertekst som udtryksmiddel en gang, da verden var ung og mit skæg kun gråt. Her er min hypertekst om hypertekst

.

6 Kommunikation, journalistik og markedsføring

Ordsprog og talemåder
Laila Ravensholt har begået en hyggelig hjemmeside om ordsprog, talemåder og den slags. Den er både velorganiseret og hyggelig (og de to træk behøver i øvrigt ikke at være modsætninger), og den er absolut et besøg værd. Prøv selv!

Cluetrain Manifestet
Nettet er en markedsplads. Et marked består af samtaler. Det er udgangspunktet for manifestets 95 teser om kommunikation - mellem virksomheder og deres kunder, men også mellem dig og dine læsere. Den danske oversættelse er kun næsten vellykket; vil du hellere læse originalversionen, finder du den her.

Berg-Marketing
Cluetrains danske udgave ligger altså på Berg-Marketing. Kig dig lige om, mens du er der - en gammel rotte i reklamebranchen lægger store dele af sin viden og erfaring frit frem - værsgo'! Det meste er godt nok meget marketingsk; men siden er så omfattende, at selv om du "kun" interesserer dig for kommunikation generelt, kan du sagtens finde noget interessant.

MarketingProfs
MarketingProfs handler efterhånden kun om online markedsføring, men sidens arkiv rummer mange gode (ældre) artikler om at skrive på nettet i al almindelighed. Linket her fører direkte ned i arkivet "Writing", der iflg. siden skulle rumme 1256 poster ....

Nickusborne.com
En anden gammel rotte blandt de engelsksprogede (reklame)tekstforfattere er Nick Usborne. Alle hans artikler fra ClickZ, MarketingProfs og andre steder kan du finde samlet på hans egen hjemmeside. Her kan du også bestille hans bøger og evt. tegne abonnement på nyhedsbrevet Excess Voice. Linket fører direkte ned i "Articles".

PublicationCoach
Og for lige at runde de engelsksprogede tekstforfattere og skrivetrænere af med den p.t. bedste, så er her Daphne Gray-Grants blog PublicationCoach. Et ugentligt skarpt pip med gode råd og gode iagttagelser. For mig er det vanedannende - du vil måske hade det. Men prøv!

7 Sprogpolitik

Skriv klart
Man kan mene, at det er på tide, at den europæiske "overhund" begynder at udtrykke sig på klart sprog. Men her er den - Europa-Kommissionens sprogpolitik, endda på dansk ... Men kan du finde også finde den på tysk, finsk, bulgarsk og maltesisk og alle de andre EU-sprog, lige her: KLAR und DEUTLICH schreiben. Der er faktisk ingen grund til at udtrykke sig som en jurist, når nu EU foreskriver, at man skal udtrykke sig som et menneske. Og glæden er da også stor dernede i Bryssel: Oversætterkorpset bryder faktisk ud i sang for at hylde det klare sprog: Good news! Clarity's a'coming! (Skru op for lyden!)

"Kommaopfinder dropper kommaerne"
Bedst som støvet har lagt sig efter Den Store Kommakrig åbner dens bagmand - Henrik Galberg Jacobsen - en ny front. Denne gang muligvis med større risiko for succes - eller hvad mener du? Læs selv Galbergs tanker om at reducere kommaforbruget til det nødvendige minimum.

Sprog til tiden
I foråret 2007 nedsatte regeringen et udvalg, som skulle studere vilkårene for det danske sprog og vurdere, om der skulle være behov for en sproglov. Udvalget skulle også komme med konkrete forslag til en styrket indsats for det danske sprog og vurdere fremtidige behov for sproglige kompetencer. Rapporten "Sprog til tiden" kom i april 2008.

Sprog på spil
Også i 2003 kom der en omfattende rapport som et oplæg til en dansk sprogpolitik: "Sprog på spil". Sammenlign den med 2008-rapporten og prøv i det hele taget at gå ind på Kulturministeriets hjemmeside og søg så på "sprogpolitik", "dansk sprog" o.l.; der kommer mange interessante artikler, publikationer og presseklip frem.

Vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter
"Ved den sproglige udformning af love og andre retsforskrifter må man have for øje, at enhver, som teksten henvender sig til, let skal kunne læse og forstå den. Formen skal være enkel og præcis og sætningerne korte og klare. Et begreb bør overalt i samme tekst betegnes med samme udtryk." Og det er ganske vist, for således står der i "Vejledning nr 224 af 15/10/1969 om sproget i love og andre retsforskrifter. Og den er stadig "gældende", som det hedder. Det betyder, at den skal efterleves, kære jurister!

Sprogpolitik for Danmarks Domstole
Domstolenes sprogpolitik er en glimrende og let tilgængelig udlægning af, hvad "Vejledning om sproget ..." fører til i den praktiske virkelighed. Mange eksempler og god nytteværdi, også for andre offentligt ansatte - og andre i det hele taget. Og så er den et godt eksempel på, hvor let en trykt publikation kan gøres brugbar online.

Danmarks Radios sprogpolitiske målsætning
Engang kunne man more sig over, at DR's sprogpolitik var formuleret på en måde, der - nåja, påkaldte sig brug af en sprogpolitik. Men ikke mere. Dampradioens "DR i offensiv for sproget" er udtryk for lige netop dét, man bør kræve af "nationalradioens" bevidsthed på området. Og selve den sprogpolitiske målsætning er oven i købet velformuleret.

Sådan skriver vi i SKAT
Skat, som det kære væsen hedder nutildags, har også en sprogpolitik. Og væsenet har endda haft en skriveguide, som nok var det offentlige Danmarks bedste. Tænk engang: En sammenhængende sprogpolitik, en skriveguide og en række tjeklister til praktisk brug. Det var et aldeles fremragende værk, det kunne varmt anbefales til efterligning af andre offentligr myndigheder - og det blev det. Men siden fusionen mellem SKAT og ministeriet er alt det praktisk anvendelige forsvundet. Det første offer for den nye lov om offentlighed i forvaltningen? Man undres ... Men et foredrag om projektet i det islandske sprognævn (!) har efterladt sig spor: Det gode sprog i SKAT.
Og så har jeg netop fundet Landsskatterettens "Skriveguide 2007" - så vidt jeg kan se en (næsten) komplet gengivelse af SKAT's sprogpolitik, bare i pdf-format!

8 Organisationer og foreninger

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab handler om andet end Den Danske Ordbog. Kig indenfor og se dig om!

Dansklærerforeningen
Jeg har tidligere været lidt kritisk over for den interesse, selve skriveundervisningen var genstand for i specielt gymnasiets danskundervisning. Men det er tilsyneladende fortid, måske på grund af gymnasiereformens krav til sproglige og tværsproglige forløb. I hvert fald er der dukket skrivefaglige emner op i Dansklærerforeningens kursuskatalog - oven i købet spændende emner. Siden er i øvrigt både flot og interessant at kigge rundt i.

Modersmål-Selskabet
Modersmål-Selskabet har et vist ry for at bestå af velmenende hattedamer af begge køn og alle aldre; og det er da heller ikke for det sprudlende foreningslivs skyld, at man skal melde sig ind. Men årbogen alene er det beskedne kontingent værd - og set på den måde er medlemsbladet (som heller ikke er ringe) og de eventuelle arrangementer faktisk gratis!

9 Skæve sider

afsnit p
afsnit p var "et virtuelt udstillingsrum for visuel poesi, litteratur og billedkunst. En krydsning mellem et galleri og et tidsskrift - på nettet." Sprogligt og grafisk eksperimenterende, mærkeligt, anderledes og inspirerende. Og så anderledes at navigere rundt i, at du bliver skrupforvirret - og ind imellem også stiktosset. Men heldigvis kan man ikke fare vild på nettet. Projektet kørte fra 1999 til 2009, men siden ligger der heldigvis stadig - lige til at hoppe på hovedet i.

Babbletower
Er Babbletower - den automatiske digtsamling - lyrik, eller minder det mere om Omatskrive.dk's tågegenerator? Er det galt eller genialt? Døm selv! - Hvis den da virker ...

Sproglig Bundvending
"Murens fald og krematoriske fravær af samtidighed kategoriserer horisontoverskridende klart visualiseringskravet på baggrund af tingsliggørelsens kammermusikalske eksplosivitet." Eller: "Forskningskompetencens omvendte skoledannelse underordner næsten automatisk denne flertydighed betragtet som humanitetsforvrængningens udgrænsede turbulens." Jes Fabricius Møllers "Sproglig Bundvending" tilbyder ikke bare en pind til dit cv, men også til sprogets ligkiste. KU's IT-afdeling har ganske vist i medfør af den nye offentlighedslov gjort deres ypperste for at undertrykke denne sandhedsmaskine; men endnu en gang er The Wayback Machine på folkets og frihedens side!

Communications From Elsewhere
Når det drejer sig om digitalisering og automatisering af absolut-hvad-som-helst er amerikanerne naturligvis et umåleligt antal hestelængder foran. Her har vi fx en postmodernistisk artikelgenerator, leveringsdygtig i lige dele namedropping og pseudoakademisk vås. Jeg fandt bl.a. et yderst stilrent essay om Patriarchial Desublimations: Realism in the works of Eco. Bemærk linkene i venstre side - der er også indgang til en poesigenerator, der overflødiggør hele biblioteker af moderne engelsksproget poesi.

Styrelizeren
Det måtte jo komme. Hvem siger, at det er Dansk Sprognævn, Sprog- og Litteraturselskabet, Modersmål-Selskabet og alle os andre gamle sure dansklærer-typer, der har ret? Hvorfor ikke bare lade ungdommen styre? Styre helt vildt? Styr dig selv ind på Styrelizeren, og dit sprog blir bare for svedigt! (Men det ville være endnu mere svedigt, hvis den fucking lortemaskine ikke var holdt op med at virke, va'?)

Lost in translation (agency)
Maskinoversættelser er kommet for at blive, og heldigvis for det: Det giver både os og avisernes bagsideredaktører nok at grine af. Oversættelsesbureauet Copypanthers har lavet en karrusel, der sender din sætning igennem 16 sprog på vejen fra dansk til engelsk og endda giver dig mulighed for at følge den, så du kan se, hvor det går galt. Hvad mener jeg fx med Beautiful battle Denmark Denmark all credit search silver Word to start - ?

Bullshit Bingo
Og så til sidst klassikeren. Hvis du er ansat i marketing- eller konsulentbranchen, eller hvis du på anden måde omgås folk, der lever af at sælge varm luft på dåse, så kan du simpelthen ikke leve uden Bullshit Bingo-spillet.

10 Døde sider

Flix.dk
Flix.dk var Danmarks digitale dagblad. Flix.dk nåede at leve længere end "Dagen". Flix.dk udkom i et ubegrænset oplag over hele landet - afhængigt af, hvor mange der klikkede ind. For Flix.dk fandtes kun på nettet. - og så lige én ting til: Flix.dk blev skrevet af læserne. Men det er fortid nu.

Stedet som ikke er
Tor Nørretranders' bog "Stedet som ikke er" om internettet udkom i 1997, og bogen blev fulgt op af et sted, som faktisk var - på nettet. Stedet blev grundlagt i oktober 1997, blomstrede voldsomt op som debatforum - den første måned registrerede man over 100.000 besøg - og døde lige så hurtigt hen. Sidste opdatering er 5/8-98. I dag ligger Stedet hen som en forladt spøgelsesby på den amerikanske prærie, og det er lidt synd; det var et godt initiativ, og der er stadig meget at komme efter for den interesserede. Den mest spændende artikel - den du ikke kan undvære at læse - er Arno Victor Nielsens Med Gutenberg på Internettet.

Gang i sproget
"Gang i sproget" var Kulturministeriets og Dansk Sprognævns store kampagne for det danske sprog. Desværre døde den en stille død kort før sin 2-års fødselsdag, måske på grund af manglende opbakning fra skolerne. I hvert fald er der et synligt misforhold mellem de mere end 200.000, der tog den indbyggede test, og de 55 "sproghaj"-besøg, der blev booket til en seance på folkeskoler og gymnasier i kampagnens levetid. Så er det op til os andre at få gang i sproget!

Læs for livet!
DR Undervisning havde skabt en udmærket side med forskellig hjælp og vejledning til dem, der har læse- og/eller skriveproblemer. Her var sproglige øvelser, orientering om hjælp til læse- og skriveproblemer - fx links til alle landets FVU-konsulenter - og direkte link til download af et højtlæsningsprogram til internettet. En god service var det!

Bedst på nettet
IT- og Telestyrelsen præmierede hvert år indtil 2013 de bedste danske offentlige websider inden for forskellige kategorier. man kunne kigge ind og se, hvad der bliver lagt vægt på - og hvem der vandt. Den er nu erstattet af langgaberen digitaliser.dk, der ikke handler om kommunikation mellem mennesker, men i stedet om teknisk nørderi. Velbekomme!

11 Sprogsider om andet end at skrive

Dansk Lydhistorie
Omatskrive.dk handler om at skrive, så det gør de fleste links selvfølgelig også. Men her er der et, der forhåbentlig en gang igen kommer til at handle om, hvordan dansk lyder, når det bliver - og blev - talt. For det talte sprog kom før det nedskrevne, og det har altid haft indflydelse på, hvordan det skrevne bliver skrevet. Men ak: "Samlingen er p.t. ikke tilgængelig", har Det kongelige Bibliotek nu skrevet i et par år. Som Statens bibliotek er de selvfølgelig også omfattet af den nye lov om offentlighed i forvaltningen.

Dialekt.dk
Sprogligt set er vi danskere bornerte, fantasiløse og småtskårne; vi logrer opad og sparker nedad. Derfor har vi de dialekter tilbage, som vi har fortjent - og det er sgu ikke for mange. På denne side om dialekter kan du høre lidt af, hvad vi har mistet.

12 Gode samlinger af links

Medie- og Journalisthøjskolen
Højskolen udsender et ugentligt nyhedsbrev med artikler, nyheder, kursustilbud osv. - værd at følge med i. Desuden er der en blog, Ny journalistik, og en udmærket artikelsamling. Prøv fx at kigge under "sprog og tekst".

Dansk på DUDA
DUDA ("Det Unge DAnmark") er en enorm linksamling for børn og unge, skabt af en familie gennem mange år. Af de ca. 10.000 links (!) er det selvfølgelig kun en brøkdel, der handler om at skrive på dansk; men der er da nok et par hundrede om dansk i alle afskygninger - fra dialekthistorie over forkortelsesquiz til Grundtvig på nettet, Pisa-undersøgelse og IT-dansk. Gå selv på opdagelse!

13 Og så til sidst:

Internettets sidste side
Når alt er læst og øjnene er sløvt firkantede, så kig her - og følg opfordringen.


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com