Brug af artikler og opgaver fra Omatskrive.dk

Alt materiale på Omatskrive.dk er beskyttet efter Lov om Ophavsret. Du må udskrive og kopiere det hele, men kun til dit eget private brug.

Du må også gerne udskrive og kopiere artikler og opgaver til undervisningsbrug, når bare du overholder din institutions aftale med COPY-DAN. Arbejder du freelance, så ring eller skriv til mig - så finder vi ud af det.

Hvis du bruger mine materialer i undervisning, vil det være meget venligt af dig at skrive til mig her - ikke for at få lov, men for at kommentere materialerne og evt. foreslå forbedringer.

Og så er du selvfølgelig altid velkommen til at linke til Omatskrive.dk som helhed eller til enkelte artikler.


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com