send!
Udskriv!

De 5 på reolen

Der er skrevet en uhyrlig mængde bøger om at skrive og om det danske sprog i det hele taget. Nogle af dem er vigtigere end andre, og nogle få er nærmest uundværlige, hvis man mener det en lille smule alvorligt. Her er mit bud på de 5 vigtigste bøger om emnet.

Af Per Salling

Jeg forudsætter, at du ikke er sprogforsker (eller studerende) - så er udvalget et andet, og du kan nok heller ikke nøjes med 5 på reolen. Men som ivrig og interesseret sprogbruger har du (mindst) brug for dem her. Og de er sjovt nok forholdsvis billige alle sammen.

Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen

”Loven og profeterne”, simpelthen. I en diskussion om retstavning er det altid ”den grønne”, der har ret.

"3. udgave af Retskrivningsordbogen er den første der udsendes efter at lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning og lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn trådte i kraft 1.8.1997. I begge love fastslås det at dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentligøres i den officielle danske retskrivningsordbog, som redigeres og udgives af Sprognævnet."

Og hver ny udgave (der kommer en ca. hvert 5. år) udløser spontan forargelse over, at nu må vi / må vi ikke mere skrive ”majonæse” i stedet for mayonnaise osv.

Der findes en online-udgave på Dansk Sprognævns hjemmeside. Men den kan du ikke nøjes med, for den har ikke retskrivnings- og tegnsætningsreglerne med. Men der er også en cd-rom-udgave; og den er fiks, for den giver mulighed for at søge på andet end første bogstav: Endelser, bestemte bogstavkombinationer osv.

Retskrivningsordbogen fortæller ikke hele sandheden; for dansk rummer mange flere ord end dem, du kan finde her, fx sammensætninger og fagudtryk. Retskrivningsordbogen har ca. 64.000 opslagsord, Den Danske Ordbog (den store 6-binds ordbog) har ca. 100.000 opslagsord, og sproget rummer formodentlig 2-3 gange flere. Men Retskrivningsordbogen har altså de 64.000 mest brugte, og det kan du jo altid begynde med...

Alinea/Dansk Sprognævn, 3. udgave 2001, 749 s., 99 kr. (Cd-rom-udgaven koster det samme.)

Galberg Jacobsen og Stray Jørgensen: Håndbog i Nudansk

Præsentation er forhåbentlig unødvendig - Politikens Håndbog i Nudansk er en af de meget få bøger på dansk, der i ordets bogstaveligste forstand er sin vægt værd i guld. Der findes næppe det aspekt af praktisk kommunikation, der ikke bliver behandlet udførligt, og en meget stor del af det danske sprogs tvivlstilfælde og faldgruber bliver også afdækket.

SHer er fx artiklerne under ’k’: Klager, Kolon, Komma, Kommunikation, Komparation (gradbøjning), Konjunktioner (bindeord), Korrekturtegn, Korrespondance.

Artiklerne er præcise og velskrevne og godt illustreret med eksempler, og de indledes altid med en boks ”Kort og godt om…”, hvor hovedbudskabet resumeres ganske kort. Det er praktisk, hvis du ikke lige har tid til at læse 3 sider om præsens participium (nutids tillægsform), men bare lige skal have frisket op, hvordan sådan én ser ud, og hvordan den bruges.

Kort og godt om præsens participium

  • Præsens participium (nutids tillægsform) er den bøjning af et verbum (udsagnsord) der ender på -ende, fx ankommende. Den kan i nogle tilfælde være svær at skelne fra præterium participium (datids tillægsmåde) når denne form ender på -ne, fx ankomne.
  • Præsens og præteritum participium har hver sin betydning. Præsens participium betegner noget der sker eller er ved at ske. Præteritum participium betegner noget som er sket: Indløbende nyheder er nyheder der indløber eller er ved at indløbe, mens indløbne nyheder er nyheder der er indløbet.
  • Brug hellere grundlæggende end grundliggende. Men vær klar over at grundliggende også er korrekt.
  • Brug hellere få foræret end få forærende (der dog også er korrekt).

Vil du vide hvorfor? Så læs hele artiklen.

Kort sagt: Køb den! Som skriverkarl m/k kan du simpelthen ikke leve uden.

Politikens Forlag, 4. udgave 2002, 560 sider, 299 kr.

Erik Hansen: Rigtigt dansk

”Rigtigt dansk” er ikke revideret siden 1993, så den er allerede 2 smårevisioner af retskrivningsreglerne gammel. Men alligevel er den en helt uundværlig diskussion af 50 principielle tvivlstilfælde i dansk retskrivning og grammatik.

Erik Hansen gennemgår en lang række tvivlstilfælde og forklarer grundigt og let forståeligt, hvad der er rigtigt, og hvad der overraskende nok også er rigtigt - og hvorfor. De fleste af tilfældene er ganske vist også gennemgået i ”Håndbog i Nudansk”, men slet ikke forklaret i så grundigt som her. For eksempel: Du kan slå op i ”Håndbog i Nudansk”, hvis du kort og godt vil vide, hvornår du skal bruge ”hver sin” og hvornår ”hver deres” - men i ”Rigtigt dansk”, hvis du vil vide hvorfor.

Mange af tvivlstilfældene viser sig ved nærmere eftersyn at være selvfølgeligheder:

”Går det an at sige og skrive lukke op? Man kan lukke en dør, et vindue, en æske osv., men kan man modsat lukke døren, vinduet, æsken op? - Det kan selvfølgelig hedde åbne; men som men ser, kan det også hedde lukke op - ellers var der jo ikke noget at være i tvivl om.”

- Og så kommer kommentaren med eksempler fra Oehlenschlæger til øloplukker.

I det hele taget har Mester Erik sjældent været mere veloplagt: "Det danske folk nægter at lære grammatik, men insisterer på at bruge grammatisk komma. Så skal det gå galt." Jovist ...

Hans Reitzels Forlag, 2. udgave 1993, 197 sider, 188 kr. (Har været udsolgt fra forlaget, men kan købes igen)

Gunnar Nissen: Overskuelig dansk grammatik og sproglære

Det hidtil bedste bud på en god, dansk basisgrammatik for hvermand; let forståelig, let tilgængelig og meget overskuelig med mange gode eksempler. Målgruppen er hele skolesystemet fra folkeskolens ældste klasser over gymnasium og handelsskoler til voksenundervisningen på VUC; men den er også meget velegnet til selvstudium og som opslagsbog.

Niveauet er passende: Langtfra ”alt” om dansk grammatik, men alt, hvad du behøver for for at forstå sprogets dele og den måde, de arbejder sammen på.

Fremstillingen er inddelt i 3 vigtighedsniveauer: Det, der er trykt med fed (”De’ ska konnes!” hører jeg min gamle regnelærer sige), det, der er trykt med normal skrift og det, der er trykt med småt: Alle de små ekstra eksempler, sideblik til andre sprog, husk-også-lige og mens-jeg-er-ved-det. Det ser rodet ud ved første blik, men fungerer glimrende i praksis.

Bogen er gennemsyret af underviserens praktiske indfaldsvinkel - ikke mindst, når små skæve sideblik til engelsk og tysk grammatik samt matematik (!) bruges til at illustrere eller udvide en pointe. Og så er det charmerende, at en forfatter af en grammatik (findes der noget mere teoretisk end en grammatik?) i den grad brænder for sit stof.

"Mange sprogligt svage elever får et anspændt, aggressivt, ja, hadefuldt forhold til alt, hvad der bare lugter af grammatik. Det er urimeligt! Det er interessant og gør livet og sproget rigere, at vi forstår de sproglige sammenhænge."

Branner og Korch, 3. udgave 2003, 155 sider, 129 kr.

Galberg Jacobsen og Skyum-Nielsen: Dansk sprog - en grundbog

Ifølge forordet er ”Dansk sprog” ment som ”en almen introduktion i dansk sprog på akademisk niveau” til brug på handelshøjskoler, seminarier og universiteter; men det skal man ikke lade sig forskrække af. Bogen er usædvanlig velskrevet og meget let tilgængelig, og selv om niveauet måske er ”akademisk” (det vil i denne sammenhæng sige 4.g), så er sproget det bestemt ikke.

Bogens hovedsigte er den teori, der umiddelbart kan bruges i den praktiske sprogfærdighed. Den begynder med en god gennemgang af ”de 10 bud” for skriftlig fremstilling (Skriv godt, skriv personligt, skriv forståeligt, skriv konkret osv.) - godt forklaret og med mange gode eksempler. Et par korte afsnit om sprogbrugsanalyse og sprognormer (fx dialekter, generations- og fagsprog) giver lige akkurat en introduktion til emnerne. Gennemgangen af sætningsled og sætningsskema er glimrende - den bedste og letteste indføring i sætningskonstruktion på ”akademisk” niveau, jeg nogensinde har set. Så er der et par gode afsnit om juridisk sprogbrug (dvs. kancellistil), taleteknik, referater og ”sproglig koncentration” (ordsprog, slogans, klicheer, mottoer osv.) - og en meget lang kommenteret litteraturliste efter hvert afsnit.

"Feltanalysen - som analysen ved hjælp af sætningsskemaet ofte kaldes - er kun et hjørne af den danske grammatik. Men den er et vigtigt hjørne som det kan være nyttigt at have et nærmere kendskab til. Feltanalysen er et velegnet og præcist redskab når man skal beskrive sin egen og andres sprogbrug. Ved hjælp af sætningsskemaet kan man fx få overblik over nogle af de karakteristiske forskelle mellem officielt skriftsprog og mere uhøjtideligt og talesprogspræget sprog.

Det er i høj grad feltanalysens anvendelighed som redskab i stilistisk analyse der gør at det kan betale sig at lære at analysere sætninger ved hjælp af sætningsskemaet. Det er også grunden til at stilistiske forhold i videst muligt omfang er inddraget i den grammatiske gennemgang."

”Dansk sprog” har en sjovt usammenhængende struktur, som om den er groet frem af et undervisningsmateriale - og det er den også: "Så skal de have lidt om dét og lidt om dét - og det der skal vi lidt grundigere ind på - og vi begynder med noget, der interesserer alle, og slutter med noget morsomt."

Men det virker. Og det gør bogen til det helt rigtige valg for den, der er interesseret i sproget og gerne vil læse lidt mere solidt stof om det uden at blive ”akademisk” i hovedet af den grund.

Schønberg, nyt oplag 2004, 255 sider, 229 kr.

Og så den sjette: Nudansk Ordbog

Politikens Nudansk Ordbog kan ikke helt det samme som Retskrivningsordbogen, fordi den ikke er ”loven og profeterne”, og fordi dens retskrivnings- og grammatikregler er (for) kortfattede og utilstrækkelige. Til gengæld er den meget større. Den har omkring 100.000 opslagsord, og den har eksempler på ordenes brug. Mange eksempler! Du bør nok også have den.

Der følger en cd-rom med, når du køber den, så du får den både på reolen og på skærmen. Det trækker ikke ned.

Du kan købe den i en udvidet udgave, der også har etymologien (hvad ordene kommer af) med. Så er den ikke helt billig mere. (Og dog...) Men gør det alligevel. Du vil fortryde det bagefter, hvis du sparer den hundredekroneseddel.

Politikens Forlag, 18. udgave 2001, 1288 sider, 399 kr. (Med etymologi: 2. udgave 2001, 1612 sider, 499 kr.)

Og den syvende: Lars Daneskov: Så snak dog dansk, mand!

Her er en bog, der burde være pligtpensum på jura-, økonomi- og marketingstudierne. Lars Daneskov er mangeårig TV- og radiojournalist; og han har tilsyneladende samlet eksempler på kollegers, politikeres og embedsmænds sproglige tosserier i alle årene, for magen til guldgrube af gode eksempler på dårlig sprogbrug har jeg aldrig haft i hænderne før.

På den ene side: Du har aldrig folks opmærksomhed automatisk. Opmærksomhed er noget, du skal kæmpe for. Det vil sige, at du skal tiltrække opmærksomhed, og så nytter det ikke at falde i ét med det sproglige tapet ("Vedr. sagsnummer 299558b3"). På den anden side må du ikke forfalde til tøjlesløst skrigeri, for så bliver du ufrivilligt til grin ("Seerstorm over myrdet mariehøne"). Det farvand har du at navigere i.

Og så går det ellers over stok og sten med (eller rettere mod) fagswahili, sproglige bændelorm, baboon modsætninger og andet vildtvoksende billedsprog i ubevogtede øjeblikke.

"(Vi er) på et af de traditionelle møder på skolen, hvor et par forældre gerne vil vide, om der er ro nok i timerne. I et kort sekund er lærerinden ved tavlen lige ved at sige det, hun også siger til sine kolleger på lærerværelset, når hun bander i alle frikvartererne:
"De unger larmer bare ad helvede til."

Men nu er hun officiel, så i stedet siger hun:
"Der er selvfølgelig et par urolige elementer."

Elementer? Normalt er det noget, man overvejer til sit køkken eller spørger efter i byggemarkedet. Jeg har selv haft en lang karriere som far, og jeg har ved gud aldrig hverken madet elementer, skiftet elementer eller lagt elementer til at sove. Hos os hedder det børn, og jeg tror, de vil give os ret på fødegangen. Har man nogensinde hørt en jordemoder udbryde: "Det blev... et element"?"

Køb den - læs den - mor dig og bliv klogere. Men selvfølgelig kun klogere på alle de andres fejl; for selv kunne du aldrig finde på at skrive "socialt netværk", når du mener "familie og venner" - vel?

jp bøger, 1. udgave 2004, 135 sider, 149 kr.

Og den ottende ...

Så stopper vi. Jeg lovede kun 5!


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com